รายการส่งเสริมการขายสมาร์ทโฟน iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus ราคาพิเศษ (ลดสูงสุด 7,500บาท)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อโทรศัพท์ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus หรือ ที่ใช้บริการทรูมูฟเอช
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone หรือ iPhone 6 Plus พร้อมอุปกรณ์ (เครื่อง) จากบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด (“ผู้ขาย”) และจดทะเบียนเปิดใช้บริการทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 2 และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน Jumbo 599 , Jumbo 799, Jumbo 999, 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 หรือ 4G iSmart 899 โดยมีระยะเวลาการใช้บริการขั้นต่ำ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 เท่านั้น

2. ลูกค้าต้องเป็นผู้สมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

2.1 เปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 หรือ

2.2 ทำการย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมมาใช้บริการทรูมูฟ เอช สำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไปหรือ

2.3 ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนที่มีอายุการใช้บริการทรูมูฟ เอช มาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 เดือน และต้องไม่อยู่ระหว่างที่มีข้อผูกพันในสัญญาใช้บริการ ตามรายการส่งเสริมการขายอื่น

3. สิทธิพิเศษ: ผู้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องตามอัตราที่ระบุในตาราง เมื่อ

3.1 ซื้อเครื่องและสมัครใช้บริการ ทรูมูฟ เอช แบบระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ในรายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo799, Jumbo 999, 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 หรือ 4G iSmart 899 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป (1 บัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ)

3.2 ชำระค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนล่วงหน้า 6 เดือน

3.3 สิทธิส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

ตารางส่วนลดค่าเครื่อง iPhone 6 และ iPhone 6 Plus

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ส่วนลดค่าเครื่อง
(บาท/เครื่อง)
ราคาสุทธิหลัง หักส่วนลด
(บาท/เครื่อง)
ราคาสำหรับลูกค้า
ย้ายค่าย เลขหมายเดิม
(บาท/เครื่อง)
รายการส่งเสริม ชำระค่าบริการ
ล่วงหน้า
(เดือน)
ระยะเวลาใช้
บริการขั้นต่ำ
(เดือน)
iPhone 6 16GB 25,500 7,500 18,000 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 20,000 19,000 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 20,500 19,500 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 64GB

29,450

7,500 21,950 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 23,950 22,950 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 24,450 23,450 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 128GB

33,400

7,500 25,900 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 27,900 26,900 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 28,400 27,400 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 Plus 16GB 29,450 7,500 21,950 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 23,950 22,950 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 24,450 23,450 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 Plus 64GB 33,400 7,500 25,900 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 27,900 26,900 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 28,400 27,400 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 Plus 128GB 37,300 7,500 29,800 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 31,800 30,800 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 32,300 31,300 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12


(ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

* รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท สำหรับลูกค้าตามข้อ 2.2 เมื่อสมัครสมัครรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499, 4G iSmart 699, Jumbo 599 หรือ Jumbo 799

4. ส่วนลดค่าเครื่อง: เมื่อซื้อ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus ทุกรุ่น พร้อมสมัครใช้บริการ

4.1 รับส่วนลดค่าเครื่อง 7,500 บาท เมื่อสมัครใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899 หรือ Jumbo 999

4.2 รับส่วนลดค่าเครื่อง 5,500 บาท เมื่อสมัครใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 699 หรือ Jumbo 799

4.3 รับส่วนลดค่าเครื่อง 5,000 บาท เมื่อสมัครใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499 หรือ Jumbo 599

5. ผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับสิทธิได้ในระหว่าง วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น


สิทธิพิเศษ

1.สำหรับรายการส่งเสริมการขาย “Jumbo 599, Jumbo 799, Jumbo 999”

1.1 รับปริมาณการใช้งาน 3G/EDGE/GPRS เพิ่มเติม สำหรับผู้ใช้บริการที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo 799 หรือ Jumbo 999 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะได้รับปริมาณการใช้งาน 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขาย Jumbo ปกติที่เลือกใช้สำหรับเดือน(รอบบิล)ที่ 1 ถึง 6 จากเดิม 3 เท่า และ เดือน(รอบบิล) ที่ 7 ถึง 12 จากเดิม 2 เท่า ดังนี้

1.1.1 Jumbo 599 จากปกติ 1.5 กิกกะไบต์ (GB): เดือน(รอบบิล)ที่ 1 ถึง 6 เพิ่มเป็น 4.5 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล) และเดือน(รอบบิล)ที่ 7 ถึง 12 เพิ่มเป็น 3 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล)หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัด ปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

1.1.2 Jumbo 799 จากปกติ 2 กิกกะไบต์ (GB): เดือน(รอบบิล)ที่ 1 ถึง 6 เพิ่มเป็น 6 กิกกะไบต์(GB)ต่อเดือน(รอบบิล) และเดือน(รอบบิล)ที่ 7 ถึง 12 เพิ่มเป็น 4 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

1.1.3 Jumbo 999 จากปกติ 3 กิกกะไบต์ (GB): เดือน(รอบบิล)ที่ 1 ถึง 6 เพิ่มเป็น 9 กิกกะไบต์ (GB)ต่อ เดือน(รอบบิล)และเดือน(รอบบิล)ที่ 7 ถึง 12 เพิ่มเป็น 6 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการ ใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

1.2 รับสิทธิใช้แพ็กเกจเสริม 4G สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo 799, Jumbo 999 โดยจะต้องกด *440# แล้วโทรออกก่อน รับสิทธิและจะใช้ได้กับเฉพาะเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่รองรับ 4G เท่านั้น ดังนี้

1.2.1 Jumbo 599 จำนวน 1.5 กิกกะไบต์ (GB)/เดือน(รอบบิล) จำนวน 12 เดือน(รอบบิล) รวมสูงสุด 18 GB

1.2.2 Jumbo 799 จำนวน 2 กิกกะไบต์ (GB)/เดือน(รอบบิล) จำนวน 12 เดือน (รอบบิล) รวมสูงสุด 24 GB

1.2.3 Jumbo 999 จำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB)/เดือน (รอบบิล) จำนวน 12 เดือน (รอบบิล) รวมสูงสุด 36 GB

ตารางรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo 799 และ Jumbo 999 และสิทธิพิเศษ

รายการส่งเสริมการขาย

ค่าบริการเหมาจ่าย
ขั้นต่ำรายเดือน
(บาท)

โทรทุกเครือข่าย
(นาที)

3G/EDGE/GPRS
ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน*

WiFi สิทธิพิเศษ
แพ็กเกจเสริม 4G

JUMBO
599

599 300

เดือนที่ 1 - 6

Fair Usage 4.5 GB
(1.5 GB x 3)

ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ปริมาณการใช้งาน 4G
รวมสูงสุด18 GB

(1.5 GB x 12 เดือน/รอบบิล)

 เดือนที่ 7 -12

Fair Usage 3 GB
(1.5 GB x 2)

JUMBO
799

799 450 เดือนที่ 1 - 6

Fair Usage 6 GB
(2 GB x 3)

ปริมาณการใช้งาน 4G
รวมสูงสุด 24 GB

(2 GB x 12 เดือน/รอบบิล)

 เดือนที่ 7 -12

 Fair Usage 4 GB
(2 GB x 2)

JUMBO
999

999 550  เดือนที่ 1 - 6

  Fair Usage 9 GB
(3 GB x 3)

ปริมาณการใช้งาน 4G
รวมสูงสุด 36 GB

(3 GB x 12 เดือน/รอบบิล)

 เดือนที่ 7- 12

 Fair Usage 6 GB
(3 GB x 2)รายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการเหมาจ่าย ขั้นต่ำรายเดือน (บาท) โทรทุกเครือข่าย (นาที) 3G/EDGE/GPRS ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน* WiFi สิทธิพิเศษ แพ็กเกจเสริม 4G JUMBO 599 599 300 เดือนที่ 1 - 6 Fair Usage 4.5 GB (1.5 GB x 3) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ปริมาณการใช้งาน 4G รวมสูงสุด18 GB (1.5 GB x 12 เดือน/รอบบิล) เดือนที่ 7 - 12 Fair Usage 3 GB (1.5 GB x 2) JUMBO 799 799 450 เดือนที่ 1 - 6 Fair Usage 6 GB (2 GB x 3) ปริมาณการใช้งาน 4G รวมสูงสุด 24 GB (2 GB x 12 เดือน/รอบบิล) เดือนที่ 7 - 12 Fair Usage 4 GB (2 GB x 2) JUMBO 999 999 550 เดือนที่ 1 - 6 Fair Usage 9 GB (3 GB x 3) ปริมาณการใช้งาน 4G รวมสูงสุด 36 GB (3 GB x 12 เดือน/รอบบิล) เดือนที่ 7 – 12 Fair Usage 6 GB (3 GB x 2)

ค่าบริการส่วนเกินจากบริการที่ได้รับ: ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง

* รับสิทธิใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนดภายใต้นโยบายการใช้งานอย่างเหมาะสม (Fair Usage Policy) หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) .

2. สำหรับ“รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 และ4G iSmart 899” รับสิทธิใช้แพ็กเกจเสริม 4G เพิ่มเติมจาก สิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน(รอบบิล)ที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy)

2.1 4G iSmart 499 จากปกติจากปกติ 1.5 กิกกะไบต์ (GB)เพิ่มเป็น 3 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล)

2.2 4G iSmart 699 จากปกติจากปกติ 3 กิกกะไบต์ (GB)เพิ่มเป็น 6 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล)

2.3 4G iSmart 899 จากปกติจากปกติ 5 กิกกะไบต์ (GB)เพิ่มเป็น 10 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล) หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์

3. สิทธิพิเศษตามข้อ 1 และ 2 นี้ หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถทบไปใช้ในเดือน (รอบบิล) ถัดไป หรือ โอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของ อื่นใดได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo 799, Jumbo 999, 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 และ 4G iSmart 899

1. รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo 799, Jumbo 999, 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 และ 4G iSmart 899 นี้ สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. อัตราค่าบริการ

2.1 รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 599 บาทต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้

(1) โทรได้ทุกเครือข่าย 300 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 1.5 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(3) ใช้บริการ WiFi (Auto Log-In) ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)

2.2 รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 799 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 799 บาทต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) โทรได้ทุกเครือข่าย 450 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 2 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(3) ใช้บริการ WiFi (Auto Log-In) ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)

2.3 รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 999 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 999 บาทต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้

(1) โทรได้ทุกเครือข่าย 550 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(3) ใช้บริการ WiFi (Auto Log-In) ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)

ตารางรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart499, 4G iSmart699 และ 4G iSmart999

รายการส่งเสริมการขาย

ค่าบริการเหมาจ่าย
ขั้นต่ำรายเดือน
(บาท)

โทรทุกเครือข่ายโทรทุกเครือข่าย
(นาที)

4G/3G/EDGE/|GPRS

WiFi

สิทธิพิเศษ
ฟรี 4G/3G/EDGE/GPRS นาน 6 เดือน
4G iSmart 499 499 150 1.5 GB ไม่จำกัด 1.5 GB
4G iSmart 699 699 300 3 GB 3 GB
4G iSmart 899 899 450 5 GB 5 GB


รายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการเหมาจ่าย ขั้นต่ำรายเดือน (บาท) โทรทุกเครือข่ายโทรทุกเครือข่าย (นาที) 4G/3G/EDGE/|GPRS WiFi สิทธิพิเศษ ฟรี 4G/3G/EDGE/GPRS นาน 6 เดือน 4G iSmart 499 499 150 1.5 GB ไม่จำกัด 1.5 GB 4G iSmart 699 699 300 3 GB 3 GB 4G iSmart 899 899 450 5 GB 5 GB

• ค่าบริการส่วนเกินจากบริการที่ได้รับ: ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, 4G/3G/EDGE/GPRS 20 สตางค์/MB, SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง

*ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นคิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนใน อัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

2.4 รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 499 บาทต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 150 นาทีต่อเดือน (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) ชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เสร็จสมบูรณ์ และตราบ เท่าที่ผู้ใช้บริการยังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(3) ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อ วินาที (Mbps) เป็นจำนวน 1.5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น คิดเพิ่มในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

(4) ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ พื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

2.5 รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 699 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 300 นาทีต่อเดือน (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) ชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(3) ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 3 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

(4) ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

2.6 รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาทต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 450 นาทีต่อเดือน (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) ชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(3) ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น คิดเพิ่มในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

(4) ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

3. บริการส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับในข้อ 2.1 ถึง 2.6 จะคิดเพิ่มจากอัตราค่าใช้บริการขั้นต่ำรายเดือน ในอัตราดังนี้

3.1 ค่าใช้บริการสำหรับการโทรทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง นาทีละ 1.25 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

3.2 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ คิดอัตราข้อความละ 2 บาท

3.3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ คิดอัตราครั้งละ 5 บาท

4. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการส่วนที่เกินจากอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนข้างต้นตลอดจนค่าบริการเสริม และค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 และ 3 ในอัตราปกติตามจริง (ถ้ามี)

5. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และ จดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศและบริการเสริมอื่นๆ

6. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. การใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS แบบไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน อยู่ภายใต้นโยบายการใช้งานอย่างเหมาะสม (Fair Usage Policy) ที่เรียลมูฟ สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัดหรือลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือการใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรมก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ

8. สำหรับบริการ Wi-Fi by True Move H แบบเชื่อมต่ออัตโนมัติ(Auto Login) : บริการ Wi-Fi by True Move H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ user name และสามารถขอรับ password เพื่อใช้บริการผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) กด *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่เรียลมูฟกำหนดให้ หากผู้ใช้บริการลืม password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้โดยติดต่อทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) กด *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่เรียลมูฟกำหนดให้ โดยการเชื่อมต่ออัตโนมัติแบบใช้ user name และ password นี้เพื่อทำการติดตั้งบริการในครั้งแรก ผู้ใช้บริการต้องเลือกผ่านเครือข่ายสัญญาณ WiFi (SSID) “ .@ truemoveH ” เท่านั้น

9. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

10. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์, ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง 11. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

11.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

11.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

12. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

13. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

14. รายการส่งเสริมการขายและ/หรือแพ็กเกจนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เรียลมูฟกำหนด ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ www.truemove-h.com หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย

15. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้

รายการส่งเสริมการขายสมาร์ทโฟน iPhone 6s หรือ iPhone 6 (Shop)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อโทรศัพท์ iPhone 6s หรือ iPhone 6
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus พร้อมอุปกรณ์ (เครื่อง) จากบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด (“ผู้ขาย”) และจดทะเบียนเปิดใช้บริการทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) (รวมเรียกว่า “บริษัท) โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 2 และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 4G iSmart 599, 4G iSmart 699, 4G iSmart 899, 4G iSmart 1099, 4G iSmart 1299, 4G iSmart 1499 หรือ 4G iSmart 1899 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น

2. ลูกค้าต้องเป็นผู้สมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

2.1 เปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 หรือ

2.2 ทำการย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมมาใช้บริการทรูมูฟ เอช สำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป หรือ

2.3 ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือน ทรูมูฟ เอช และต้องไม่อยู่ระหว่างที่มีข้อผูกพันในสัญญาใช้ บริการตามรายการส่งเสริมการ ขายอื่น หรือ

2.4 เป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอชในระบบเติมเงินที่เปลี่ยนเป็นระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา

3. สิทธิพิเศษ : ผู้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องตามอัตราที่ระบุในตาราง (1 บัตรประชาชนรับสูงสุดไม่เกิน 3 สิทธิ) เมื่อ

3.1 รับส่วนลดค่าเครื่อง หรือ รับส่วนลดค่าเครื่องพร้อมอุปกรณ์เสริม

3.1.1 รับส่วนลดค่าเครื่อง มูลค่า 3,000 บาท เมื่อซื้อเครื่อง iPhone 6s หรือ iPhone6s Plus พร้อมสมัครรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 599 หรือ 4G iSmart 699 ที่กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ เป็นต้นไป และ ชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนล่วงหน้าจำนวน 1,605 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.1.2 รับส่วนลดค่าเครื่อง มูลค่า 5,000 บาท เมื่อซื้อเครื่อง iPhone 6s หรือ iPhone6s Plus พร้อมสมัครรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899,4G iSmart 1099, 4G iSmart 1299, 4G iSmart 1499 หรือ 4G iSmart 1899 ที่กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป และ ชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนล่วงหน้าจำนวน 3,210 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.1.3 รับส่วนลดค่าเครื่อง มูลค่า 7,000 บาท เมื่อซื้อ iPhone 6s หรือ iPhone6s Plus พร้อม หูฟัง Beat Solo 2 หรือ iPad mini4 16 GB และสมัครรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899, 4G iSmart 1099, 4G iSmart 1299, 4G iSmart 1499 หรือ 4G iSmart 1899ที่กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป และ ชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนล่วงหน้า จำนวน 4,280 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.2 รับฟรีหูฟัง Beats Solo2 มูลค่ารวม 8,900 บาท เมื่อซื้อ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus ราคาปกติ พร้อมสมัครรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 599, 4G iSmart 699, 4G iSmart 899, 4G iSmart 1099, 4G iSmart 1299, 4G iSmart 1499 หรือ 4G iSmart 1899 ที่กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน(รอบบิล)ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป และ ชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนล่วงหน้า จำนวน 4,280 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.3 ลูกค้าย้ายเครือข่ายเบอร์เดิม ในข้อ 3.1 รับส่วนลดค่าเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อสมัครพร้อมรายการส่งเสริมการขายที่กำหนด

3.4 รับสิทธิ์เบอร์สวยระดับโกลด์ สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ในรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899, 4G iSmart 1099,4G iSmart 1299, 4G iSmart 1499 หรือ 4G iSmart 1899 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป

3.5 สิทธิส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

(ข้อ 3.1.1 และ 3.1.2) ตารางส่วนลดค่าเครื่อง iPhone 6s และ iPhone 6s Plus

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ส่วนลดค่าเครื่อง
(บาท/เครื่อง)
ราคาสุทธิหลัง
หักส่วนลด
(บาท/เครื่อง)*
รายการส่งเสริม
การขาย
ค่าบริการจ่ายล่วงหน้า
(บาท)
ระยะเวลาใช้
บริการขั้นต่ำ
(เดือน)
iPhone 6s  16 GB 26,900 3,000 23,900 4G iSmart 599
4G iSmart 699
1,650 12
iPhone 6s  64 GB 30,900 27,900
iPhone 6s  128 GB 35,100 32,100
iPhone 6s Plus  16 GB 30,900 27,900
iPhone 6s Plus  64 GB 35,100 32,100
iPhone 6s Plus  128 GB 39,300 36,300
iPhone 6s  16 GB 26,900 3,000 21,900 4G iSmart 899
4G iSmart 1099
4G iSmart 1299
4G iSmart 1499
4G iSmart 1899
3,210
iPhone 6s  64 GB 30,900 25,900
iPhone 6s  128 GB 35,100 30,100
iPhone 6s Plus  16 GB 30,900 25,900
iPhone 6s Plus  64 GB 35,100 30,100
iPhone 6s Plus  128 GB 39,300 34,300
*(ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


(ข้อ 3.1.3) ตารางส่วนลดค่าเครื่อง iPhone 6s และ iPhone 6s Plus พร้อม หูฟัง Beats Solo 2 หรือ iPad mini4 16 GB

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ราคาขายสุทธิ
(บาท/เครื่อง)*
ส่วนลดค่าเครื่อง
(บาท/เครื่อง)
ราคาสุทธิหลัง
หักส่วนลด
(บาท/เครื่อง)*
รายการส่งเสริม
การขาย
ค่าบริการ
จ่ายล่วงหน้า
(บาท)
ระยะเวลาใช้
บริการขั้นต่ำ
(เดือน)
หูฟัง
Beats
Solo2
iPad
mini4
หูฟัง
Beats
Solo2
iPad
mini4
หูฟัง
Beats
Solo2
iPad
mini4
iPhone 6s  16 GB 26,900 8,900 17,900 35,800 44,800 7,000 28,800 37,800 4G iSmart 899
4G iSmart 1099
4G iSmart 1299
4G iSmart 1499
4G iSmart 1899
4,280 12
iPhone 6s  64 GB 30,900 39,800 48,800 32,800 41,800
iPhone 6s  128 GB 35,100 44,000 53,000 37,000 46,000
iPhone 6s Plus  16 GB 30,900 39,800 48,800 32,800 41,800
iPhone 6s Plus  64 GB 35,100 44,000 53,000 37,000 46,000
iPhone 6s Plus  128 GB 39,300 48,200 57,200 41,200 50,200
*(ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


(ข้อ 3.2) ตารางค่าเครื่อง iPhone 6 และ iPhone 6 Plus รับฟรี หูฟัง Beats Solo 2

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ราคาหูฟัง
beats Solo2
(บาท/ชั้น)
ราคาสุทธิ
(บาท/เครื่อง)*
รายการส่งเสริม
การขาย
ค่าบริการ
จ่ายล่วงหน้า
(บาท)
ระยะเวลาใช้
บริการขั้นต่ำ
(เดือน)
iPhone 6s  16 GB 22,800 ฟรีหูฟัง
beats Solo2
มูลค่า
8,900
22,800 4G iSmart 599
4G iSmart 699
4G iSmart 899
4G iSmart 1099
4G iSmart 1299
4G iSmart 1499
4G iSmart 1899
4,280 12
iPhone 6s  64 GB 27,000 27,000
iPhone 6s  128 GB 30,900 30,900
iPhone 6s Plus  16 GB 27,000 27,900
iPhone 6s Plus  64 GB 31,000 31,000
iPhone 6s Plus  128 GB 35,000 35,000
*(ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


4. ผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับสิทธิได้ในระหว่าง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 599, 4G iSmart 699, 4G iSmart 899, 4G iSmart 1099, 4G iSmart 1299, 4G iSmart 1499 และ 4G iSmart 1899

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) (รวมเรียกว่า “บริษัท) ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แพ๊กเกจ ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
4G/3G/EDGE/GPRS
(ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน)*
WiFi สิทธิพิเศษ
4G/3G/EDGE/GPRS
รับเน็ตเพิ่ม รวม
4G iSmart 599 599 300 2.5 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน เดือนที่ 1-6
2.5 GB
5 GB
4G iSmart 699 699 300 4 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
เดือนที่ 1-12
4 GB
8 GB
4G iSmart 899 899 450 6 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
เดือนที่ 1-12
6 GB
12 GB
4G iSmart 1,099 1,099 650 8 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
เดือนที่ 1-18
18 GB
16 GB
4G iSmart 1,299 1,299 850 10 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
เดือนที่ 1-18
10 GB
20 GB
4G iSmart 1,499 1,499 1,200 10 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
เดือนที่ 1-18
10 GB
20 GB
4G iSmart 1,899 1,899 2,000 10 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps.)
เดือนที่ 1-18
10 GB
20 GB
*ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy


2.1. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 599 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 599 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 300 นาทีต่อเดือน คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร

(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ) รวมกันจำนวน 2.5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

(3) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6: รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/Edge/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 2.5 กิกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 5 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือนแรก (รอบบิล) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

2.2. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 699 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 300 นาทีต่อเดือน คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร

(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ) รวมกันจำนวน 4 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็ว สูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

(3) ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 12: รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/Edge/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 4 กิกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 8 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือนแรก (รอบบิล) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

2.3. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 450 นาทีต่อเดือน คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร

(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 6 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

(3) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน สิทธิพิเศษเพิ่มเติมในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 12: รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/Edge/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 6 กิกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 12 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน แรก (รอบบิล) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

2.4. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 1099 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,099 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 650 นาทีต่อเดือน คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร

(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 8 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

(3) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานสิทธิพิเศษเพิ่ม เติมในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 18: รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/Edge/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจ อีก 8 กิกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 16 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 18 เดือนแรก (รอบบิล)ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

2.5. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 1299 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,299 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 850 นาทีต่อเดือน คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร

(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

(3) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 18: รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/Edge/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 10 กิกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 20 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 18 เดือนแรก (รอบบิล) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

2.6. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 1499 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,499 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 1,200 นาทีต่อเดือน คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร

(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

(3) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานสิทธิพิเศษ เพิ่มเติมในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 18: รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/Edge/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 10 กิกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 20 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 18 เดือนแรก (รอบบิล)ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

2.7. รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 1899 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 2,000 นาทีต่อเดือน คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร

(2) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy

(3) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานสิทธิพิเศษ เพิ่มเติมในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 18: รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G/Edge/GPRS เพิ่มจากปริมาณปกติใน แพ็กเกจอีก 10 กิกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 20 กิกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 18 เดือนแรก (รอบบิล) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

Fair Usage Policy: บริษัทสงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐาน คุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/ หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการ ใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท

3. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในอัตราดังนี้

3.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

3.2 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท

3.3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท

4. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และข้อ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตาม ประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ

5. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by T rueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

7. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการ 4G และอุปกรณ์ที่รองรับได้ที่ www.truemove-h.com/4G

8. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H

8.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username ตามด้วยโดเมนเนม @TrueMoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

8.2 ผู้ใช้บริการจะได้รับ username และ password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”)หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ

8.3 หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดให้

8.4 ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นต้องตัดระบบการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง

8.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ

8.6 Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น

9. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

10. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์ ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

11. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การให้บริการตามสัญญาได้ทันที

11.1 กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือ ส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

11.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อ เสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

12. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทเว้นแต่จะได้ระบุ ไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตาม ความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

13. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการ ส่งเสริมการขายนี้