รายการส่งเสริมการขายสมาร์ทโฟน iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus ราคาพิเศษ (ลดสูงสุด 7,500บาท)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อโทรศัพท์ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus หรือ ที่ใช้บริการทรูมูฟเอช
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone หรือ iPhone 6 Plus พร้อมอุปกรณ์ (เครื่อง) จากบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด (“ผู้ขาย”) และจดทะเบียนเปิดใช้บริการทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 2 และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน Jumbo 599 , Jumbo 799, Jumbo 999, 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 หรือ 4G iSmart 899 โดยมีระยะเวลาการใช้บริการขั้นต่ำ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 เท่านั้น

2. ลูกค้าต้องเป็นผู้สมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

2.1 เปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 หรือ

2.2 ทำการย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมมาใช้บริการทรูมูฟ เอช สำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไปหรือ

2.3 ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนที่มีอายุการใช้บริการทรูมูฟ เอช มาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 เดือน และต้องไม่อยู่ระหว่างที่มีข้อผูกพันในสัญญาใช้บริการ ตามรายการส่งเสริมการขายอื่น

3. สิทธิพิเศษ: ผู้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องตามอัตราที่ระบุในตาราง เมื่อ

3.1 ซื้อเครื่องและสมัครใช้บริการ ทรูมูฟ เอช แบบระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ในรายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo799, Jumbo 999, 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 หรือ 4G iSmart 899 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป (1 บัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ)

3.2 ชำระค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนล่วงหน้า 6 เดือน

3.3 สิทธิส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

ตารางส่วนลดค่าเครื่อง iPhone 6 และ iPhone 6 Plus

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ส่วนลดค่าเครื่อง
(บาท/เครื่อง)
ราคาสุทธิหลัง หักส่วนลด
(บาท/เครื่อง)
ราคาสำหรับลูกค้า
ย้ายค่าย เลขหมายเดิม
(บาท/เครื่อง)
รายการส่งเสริม ชำระค่าบริการ
ล่วงหน้า
(เดือน)
ระยะเวลาใช้
บริการขั้นต่ำ
(เดือน)
iPhone 6 16GB 25,500 7,500 18,000 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 20,000 19,000 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 20,500 19,500 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 64GB

29,450

7,500 21,950 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 23,950 22,950 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 24,450 23,450 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 128GB

33,400

7,500 25,900 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 27,900 26,900 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 28,400 27,400 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 Plus 16GB 29,450 7,500 21,950 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 23,950 22,950 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 24,450 23,450 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 Plus 64GB 33,400 7,500 25,900 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 27,900 26,900 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 28,400 27,400 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 Plus 128GB 37,300 7,500 29,800 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 31,800 30,800 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 32,300 31,300 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12


(ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

* รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท สำหรับลูกค้าตามข้อ 2.2 เมื่อสมัครสมัครรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499, 4G iSmart 699, Jumbo 599 หรือ Jumbo 799

4. ส่วนลดค่าเครื่อง: เมื่อซื้อ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus ทุกรุ่น พร้อมสมัครใช้บริการ

4.1 รับส่วนลดค่าเครื่อง 7,500 บาท เมื่อสมัครใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899 หรือ Jumbo 999

4.2 รับส่วนลดค่าเครื่อง 5,500 บาท เมื่อสมัครใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 699 หรือ Jumbo 799

4.3 รับส่วนลดค่าเครื่อง 5,000 บาท เมื่อสมัครใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499 หรือ Jumbo 599

5. ผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับสิทธิได้ในระหว่าง วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น


สิทธิพิเศษ

1.สำหรับรายการส่งเสริมการขาย “Jumbo 599, Jumbo 799, Jumbo 999”

1.1 รับปริมาณการใช้งาน 3G/EDGE/GPRS เพิ่มเติม สำหรับผู้ใช้บริการที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo 799 หรือ Jumbo 999 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะได้รับปริมาณการใช้งาน 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขาย Jumbo ปกติที่เลือกใช้สำหรับเดือน(รอบบิล)ที่ 1 ถึง 6 จากเดิม 3 เท่า และ เดือน(รอบบิล) ที่ 7 ถึง 12 จากเดิม 2 เท่า ดังนี้

1.1.1 Jumbo 599 จากปกติ 1.5 กิกกะไบต์ (GB): เดือน(รอบบิล)ที่ 1 ถึง 6 เพิ่มเป็น 4.5 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล) และเดือน(รอบบิล)ที่ 7 ถึง 12 เพิ่มเป็น 3 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล)หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัด ปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

1.1.2 Jumbo 799 จากปกติ 2 กิกกะไบต์ (GB): เดือน(รอบบิล)ที่ 1 ถึง 6 เพิ่มเป็น 6 กิกกะไบต์(GB)ต่อเดือน(รอบบิล) และเดือน(รอบบิล)ที่ 7 ถึง 12 เพิ่มเป็น 4 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

1.1.3 Jumbo 999 จากปกติ 3 กิกกะไบต์ (GB): เดือน(รอบบิล)ที่ 1 ถึง 6 เพิ่มเป็น 9 กิกกะไบต์ (GB)ต่อ เดือน(รอบบิล)และเดือน(รอบบิล)ที่ 7 ถึง 12 เพิ่มเป็น 6 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการ ใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

1.2 รับสิทธิใช้แพ็กเกจเสริม 4G สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo 799, Jumbo 999 โดยจะต้องกด *440# แล้วโทรออกก่อน รับสิทธิและจะใช้ได้กับเฉพาะเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่รองรับ 4G เท่านั้น ดังนี้

1.2.1 Jumbo 599 จำนวน 1.5 กิกกะไบต์ (GB)/เดือน(รอบบิล) จำนวน 12 เดือน(รอบบิล) รวมสูงสุด 18 GB

1.2.2 Jumbo 799 จำนวน 2 กิกกะไบต์ (GB)/เดือน(รอบบิล) จำนวน 12 เดือน (รอบบิล) รวมสูงสุด 24 GB

1.2.3 Jumbo 999 จำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB)/เดือน (รอบบิล) จำนวน 12 เดือน (รอบบิล) รวมสูงสุด 36 GB

ตารางรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo 799 และ Jumbo 999 และสิทธิพิเศษ

รายการส่งเสริมการขาย

ค่าบริการเหมาจ่าย
ขั้นต่ำรายเดือน
(บาท)

โทรทุกเครือข่าย
(นาที)

3G/EDGE/GPRS
ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน*

WiFi สิทธิพิเศษ
แพ็กเกจเสริม 4G

JUMBO
599

599 300

เดือนที่ 1 - 6

Fair Usage 4.5 GB
(1.5 GB x 3)

ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ปริมาณการใช้งาน 4G
รวมสูงสุด18 GB

(1.5 GB x 12 เดือน/รอบบิล)

 เดือนที่ 7 -12

Fair Usage 3 GB
(1.5 GB x 2)

JUMBO
799

799 450 เดือนที่ 1 - 6

Fair Usage 6 GB
(2 GB x 3)

ปริมาณการใช้งาน 4G
รวมสูงสุด 24 GB

(2 GB x 12 เดือน/รอบบิล)

 เดือนที่ 7 -12

 Fair Usage 4 GB
(2 GB x 2)

JUMBO
999

999 550  เดือนที่ 1 - 6

  Fair Usage 9 GB
(3 GB x 3)

ปริมาณการใช้งาน 4G
รวมสูงสุด 36 GB

(3 GB x 12 เดือน/รอบบิล)

 เดือนที่ 7- 12

 Fair Usage 6 GB
(3 GB x 2)รายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการเหมาจ่าย ขั้นต่ำรายเดือน (บาท) โทรทุกเครือข่าย (นาที) 3G/EDGE/GPRS ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน* WiFi สิทธิพิเศษ แพ็กเกจเสริม 4G JUMBO 599 599 300 เดือนที่ 1 - 6 Fair Usage 4.5 GB (1.5 GB x 3) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ปริมาณการใช้งาน 4G รวมสูงสุด18 GB (1.5 GB x 12 เดือน/รอบบิล) เดือนที่ 7 - 12 Fair Usage 3 GB (1.5 GB x 2) JUMBO 799 799 450 เดือนที่ 1 - 6 Fair Usage 6 GB (2 GB x 3) ปริมาณการใช้งาน 4G รวมสูงสุด 24 GB (2 GB x 12 เดือน/รอบบิล) เดือนที่ 7 - 12 Fair Usage 4 GB (2 GB x 2) JUMBO 999 999 550 เดือนที่ 1 - 6 Fair Usage 9 GB (3 GB x 3) ปริมาณการใช้งาน 4G รวมสูงสุด 36 GB (3 GB x 12 เดือน/รอบบิล) เดือนที่ 7 – 12 Fair Usage 6 GB (3 GB x 2)

ค่าบริการส่วนเกินจากบริการที่ได้รับ: ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง

* รับสิทธิใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนดภายใต้นโยบายการใช้งานอย่างเหมาะสม (Fair Usage Policy) หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) .

2. สำหรับ“รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 และ4G iSmart 899” รับสิทธิใช้แพ็กเกจเสริม 4G เพิ่มเติมจาก สิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน(รอบบิล)ที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy)

2.1 4G iSmart 499 จากปกติจากปกติ 1.5 กิกกะไบต์ (GB)เพิ่มเป็น 3 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล)

2.2 4G iSmart 699 จากปกติจากปกติ 3 กิกกะไบต์ (GB)เพิ่มเป็น 6 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล)

2.3 4G iSmart 899 จากปกติจากปกติ 5 กิกกะไบต์ (GB)เพิ่มเป็น 10 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล) หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์

3. สิทธิพิเศษตามข้อ 1 และ 2 นี้ หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถทบไปใช้ในเดือน (รอบบิล) ถัดไป หรือ โอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของ อื่นใดได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo 799, Jumbo 999, 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 และ 4G iSmart 899

1. รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo 799, Jumbo 999, 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 และ 4G iSmart 899 นี้ สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. อัตราค่าบริการ

2.1 รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 599 บาทต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้

(1) โทรได้ทุกเครือข่าย 300 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 1.5 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(3) ใช้บริการ WiFi (Auto Log-In) ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)

2.2 รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 799 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 799 บาทต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) โทรได้ทุกเครือข่าย 450 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 2 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(3) ใช้บริการ WiFi (Auto Log-In) ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)

2.3 รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 999 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 999 บาทต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้

(1) โทรได้ทุกเครือข่าย 550 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

(3) ใช้บริการ WiFi (Auto Log-In) ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)

ตารางรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart499, 4G iSmart699 และ 4G iSmart999

รายการส่งเสริมการขาย

ค่าบริการเหมาจ่าย
ขั้นต่ำรายเดือน
(บาท)

โทรทุกเครือข่ายโทรทุกเครือข่าย
(นาที)

4G/3G/EDGE/|GPRS

WiFi

สิทธิพิเศษ
ฟรี 4G/3G/EDGE/GPRS นาน 6 เดือน
4G iSmart 499 499 150 1.5 GB ไม่จำกัด 1.5 GB
4G iSmart 699 699 300 3 GB 3 GB
4G iSmart 899 899 450 5 GB 5 GB


รายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการเหมาจ่าย ขั้นต่ำรายเดือน (บาท) โทรทุกเครือข่ายโทรทุกเครือข่าย (นาที) 4G/3G/EDGE/|GPRS WiFi สิทธิพิเศษ ฟรี 4G/3G/EDGE/GPRS นาน 6 เดือน 4G iSmart 499 499 150 1.5 GB ไม่จำกัด 1.5 GB 4G iSmart 699 699 300 3 GB 3 GB 4G iSmart 899 899 450 5 GB 5 GB

• ค่าบริการส่วนเกินจากบริการที่ได้รับ: ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, 4G/3G/EDGE/GPRS 20 สตางค์/MB, SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง

*ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นคิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนใน อัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

2.4 รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 499 บาทต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 150 นาทีต่อเดือน (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) ชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เสร็จสมบูรณ์ และตราบ เท่าที่ผู้ใช้บริการยังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(3) ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อ วินาที (Mbps) เป็นจำนวน 1.5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น คิดเพิ่มในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

(4) ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ พื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

2.5 รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 699 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 300 นาทีต่อเดือน (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) ชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(3) ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 3 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

(4) ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

2.6 รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาทต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 450 นาทีต่อเดือน (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) ชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(3) ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น คิดเพิ่มในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

(4) ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

3. บริการส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับในข้อ 2.1 ถึง 2.6 จะคิดเพิ่มจากอัตราค่าใช้บริการขั้นต่ำรายเดือน ในอัตราดังนี้

3.1 ค่าใช้บริการสำหรับการโทรทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง นาทีละ 1.25 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

3.2 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ คิดอัตราข้อความละ 2 บาท

3.3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ คิดอัตราครั้งละ 5 บาท

4. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการส่วนที่เกินจากอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนข้างต้นตลอดจนค่าบริการเสริม และค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 และ 3 ในอัตราปกติตามจริง (ถ้ามี)

5. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และ จดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศและบริการเสริมอื่นๆ

6. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. การใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS แบบไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน อยู่ภายใต้นโยบายการใช้งานอย่างเหมาะสม (Fair Usage Policy) ที่เรียลมูฟ สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัดหรือลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือการใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรมก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ

8. สำหรับบริการ Wi-Fi by True Move H แบบเชื่อมต่ออัตโนมัติ(Auto Login) : บริการ Wi-Fi by True Move H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ user name และสามารถขอรับ password เพื่อใช้บริการผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) กด *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่เรียลมูฟกำหนดให้ หากผู้ใช้บริการลืม password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้โดยติดต่อทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) กด *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่เรียลมูฟกำหนดให้ โดยการเชื่อมต่ออัตโนมัติแบบใช้ user name และ password นี้เพื่อทำการติดตั้งบริการในครั้งแรก ผู้ใช้บริการต้องเลือกผ่านเครือข่ายสัญญาณ WiFi (SSID) “ .@ truemoveH ” เท่านั้น

9. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

10. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์, ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง 11. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

11.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

11.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

12. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

13. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

14. รายการส่งเสริมการขายและ/หรือแพ็กเกจนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เรียลมูฟกำหนด ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ www.truemove-h.com หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย

15. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้

รายการส่งเสริมการขายสมาร์ทโฟน iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus Trade-in

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อโทรศัพท์ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus ที่ใช้บริการทรูมูฟเอช
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus พร้อมอุปกรณ์ (เครื่อง) จากบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด (“ผู้ขาย”) และจดทะเบียนเปิดใช้บริการทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) โดยมีคุณสมบัติภายใต้เงื่อนไขข้อ 2 และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน Jumbo 599 , Jumbo 799, Jumbo 999, 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 หรือ 4G iSmart 899 โดยมีระยะเวลาการใช้บริการขั้นต่ำ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 เท่านั้น

2. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้สมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

2.1 เปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 หรือ

2.2 ทำการย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมมาใช้บริการทรูมูฟ เอช สำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไปหรือ

2.3 ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนที่มีอายุการใช้บริการทรูมูฟ เอช มาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 เดือน และต้องไม่อยู่ระหว่างที่มีข้อผูกพันใน สัญญาใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายอื่น

3. สิทธิพิเศษ: ผู้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องตามอัตราที่ระบุในตาราง เมื่อ

3.1 ลูกค้านำเครื่อง iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5s, iPhone 5c หรือ iPhone 5 มาแลกซื้อ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus สมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช แบบระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ในรายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo799, Jumbo 999, 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 หรือ 4G iSmart 899 เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 12 เดือน ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนใช้บริการเป็นต้นไป (1 บัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ )

3.2 ชำระค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนล่วงหน้า 6 เดือน 3.3 สิทธิส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

ตารางส่วนลดค่าเครื่อง iPhone 6 และ iPhone 6 Plus

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ส่วนลดค่าเครื่อง
(บาท/เครื่อง)
ราคาสุทธิหลัง หักส่วนลด
(บาท/เครื่อง)
ราคาสำหรับลูกค้า
ย้ายค่าย เลขหมายเดิม
(บาท/เครื่อง)
รายการส่งเสริม ชำระค่าบริการ
ล่วงหน้า
(เดือน)
ระยะเวลาใช้
บริการขั้นต่ำ
(เดือน)
iPhone 6 16GB 25,500 7,500 18,000 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 20,000 19,000 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 20,500 19,500 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 64GB

29,450

7,500 21,950 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 23,950 22,950 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 24,450 23,450 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 128GB

33,400

7,500 25,900 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 27,900 26,900 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 28,400 27,400 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 Plus 16GB 29,450 7,500 21,950 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 23,950 22,950 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 24,450 23,450 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 Plus 64GB 33,400 7,500 25,900 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 27,900 26,900 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 28,400 27,400 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12
iPhone 6 Plus 128GB 37,300 7,500 29,800 -  4G iSmart 899/Jumbo 999 6 12
5,500 31,800 30,800 4G iSmart 699/Jumbo 799 6 12
5,000 32,300 31,300 4G iSmart 499/Jumbo 599 6 12

(ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

* รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาท สำหรับลูกค้าตามข้อ 2.2 เมื่อสมัครสมัครรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499, 4G iSmart 699, Jumbo 599 หรือ Jumbo 799

                                                                                                           
4.  ส่วนลดค่าเครื่อง: เมื่อซื้อ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus ทุกรุ่น พร้อมสมัครใช้บริการ
    4.1 รับส่วนลดค่าเครื่อง 7,500 บาท เมื่อสมัครใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899 หรือ Jumbo 999
    4.2 รับส่วนลดค่าเครื่อง 5,500 บาท เมื่อสมัครใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 699 หรือ Jumbo 799
    4.3 รับส่วนลดค่าเครื่อง 5,000 บาท เมื่อสมัครใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499 หรือ Jumbo 599  

5. ผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับสิทธิได้ในระหว่าง วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558  หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ตารางราคาสำหรับการแลกซื้อ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus รับส่วนลด 5,000 บาท


*(ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ตารางราคาสำหรับการแลกซื้อ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus รับส่วนลด 5,500 บาท


*(ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ตารางราคาสำหรับการแลกซื้อ iPhone 6 หรือ iPhone 6 Plus รับส่วนลด 7,500 บาท *


(ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)สิทธิพิเศษ รายการส่งเสริมการขาย“Jumbo 599, Jumbo 799, Jumbo 999, 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 และ 4G iSmart 899

1. รับปริมาณการใช้งาน 3G/EDGE/GPRS เพิ่มเติม สำหรับผู้ใช้บริการที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo 799 หรือ Jumbo 999 ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะได้รับปริมาณการใช้งาน 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขาย Jumbo ปกติที่เลือกใช้สำหรับเดือน(รอบบิล)ที่ 1 ถึง 6 จากเดิม 3 เท่า และ เดือน(รอบบิล) ที่ 7 ถึง 12 จากเดิม 2 เท่า ดังนี้

1.1 รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599 จากปกติ 1.5 กิกกะไบต์ (GB): เดือน(รอบบิล)ที่ 1 ถึง 6 เพิ่มเป็น 4.5 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล) และเดือน(รอบบิล)ที่ 7 ถึง 12 เพิ่มเป็น 3 กิกกะไบต์(GB)ต่อเดือน(รอบบิล)หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณ การใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

1.2 รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 799 จากปกติ 2 กิกกะไบต์ (GB): เดือน(รอบบิล)ที่ 1 ถึง 6 เพิ่มเป็น 6 กิกกะไบต์(GB)ต่อเดือน (รอบบิล) และเดือน(รอบบิล)ที่ 7 ถึง 12 เพิ่มเป็น 4 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

1.3 รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 999 จากปกติ 3 กิกกะไบต์(GB): เดือน(รอบบิล)ที่ 1 ถึง 6 เพิ่มเป็น 9 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน (รอบบิล)และเดือน(รอบบิล)ที่ 7 ถึง 12 เพิ่มเป็น 6 กิกกะไบต์ (GB)ต่อเดือน(รอบบิล) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

2. รับสิทธิใช้แพ็กเกจเสริม 4G จำนวน 12 เดือน(รอบบิล) สำหรับรายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599 ได้รับสิทธิใช้ 4G จำนวน 1.5 กิกกะไบต์ (GB)/เดือน(รอบบิล) รวมสูงสุด 18 GB และ รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 799 จำนวน 2 กิกกะไบต์ (GB)/เดือน(รอบบิล) รวมสูงสุด 24 GB และ รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 999 จำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB)/เดือน(รอบบิล)รวมสูงสุด 36 GB โดยกด *440# แล้วโทรออกก่อนรับสิทธิและจะใช้ได้กับเฉพาะเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่รองรับ 4G เท่านั้น

ตารางรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo 799 และ Jumbo 999 และสิทธิพิเศษ

รายการส่งเสริมการขาย

ค่าบริการเหมาจ่าย
ขั้นต่ำรายเดือน
(บาท)

โทรทุกเครือข่าย
(นาที)

3G/EDGE/GPRS
ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน*

WiFi สิทธิพิเศษ
แพ็กเกจเสริม 4G

JUMBO
599

599 300

เดือนที่ 1 - 6

Fair Usage 4.5 GB
(1.5 GB x 3)

ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

ปริมาณการใช้งาน 4G
รวมสูงสุด18 GB

(1.5 GB x 12 เดือน/รอบบิล)

 เดือนที่ 7 -12

Fair Usage 3 GB
(1.5 GB x 2)

JUMBO
799

799 450 เดือนที่ 1 - 6

Fair Usage 6 GB
(2 GB x 3)

ปริมาณการใช้งาน 4G
รวมสูงสุด 24 GB

(2 GB x 12 เดือน/รอบบิล)

 เดือนที่ 7 -12

 Fair Usage 4 GB
(2 GB x 2)

JUMBO
999

999 550  เดือนที่ 1 - 6

  Fair Usage 9 GB
(3 GB x 3)

ปริมาณการใช้งาน 4G
รวมสูงสุด 36 GB

(3 GB x 12 เดือน/รอบบิล)

 เดือนที่ 7- 12

 Fair Usage 6 GB
(3 GB x 2)
ค่าบริการส่วนเกินจากบริการที่ได้รับ: ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง

* รับสิทธิใช้บริการ 3G|EDGE|GPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนดภายใต้นโยบายการใช้งานอย่างเหมาะสม (Fair Usage Policy) หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) (Fair Usage)

3. สิทธิพิเศษ 4G iSmart รับสิทธิใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G|EDGE|GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจ เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) สำหรับ 4G iSmart 499 รับ4G|3G เพิ่มอีก 1.5 กิกกะไบต์ (GB) เป็น จำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB), 4G iSmart 699 รับ 4G|3G เพิ่มอีก 3 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 6 กิกกะไบต์ (GB) และ 4G iSmart 899 รับ 4G|3G เพิ่มอีก 5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 10 กิกกะไบต์ (GB)

4. สิทธิพิเศษตามข้อ 1 ,2 และ 3 นี้ หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถทบไปใช้ในเดือน (รอบบิล) ถัดไป หรือ โอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งของ อื่นใดได้

ตารางรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart499, 4G iSmart699 และ4G iSmart 899

รายการส่งเสริมการขาย

ค่าบริการเหมาจ่าย
ขั้นต่ำรายเดือน
(บาท)

บริการที่ได้รับในส่วนเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน

สิทธิพิเศษ

โทรทุกเครือข่าย
(นาที)

4G|3G
(ไม่จำกัด)*

WiFi
(ชั่วโมง)

ฟรีเน็ต 4G|3G|
นาน 6 เดือน

ฟรี
True Visions
Anywhere
นาน 12 เดือน

รับฟรีสิทธิสมาชิก
ทรูการ์ด

4G iSmart 499 499 150 1.5 GB ไม่จำกัด 1.5 GB 1 GB -
4G iSmart 699 699 300 3 GB 3 GB -
4G iSmart 899 899 450 5 GB 5 GB -• ค่าบริการส่วนเกินจากบริการที่ได้รับ: ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง

*ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) สำหรับแพ็กเกจ 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 และ ใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) สำหรับแพ็กเกจ 4G iSmart 899 และ 4G iSmart 1099
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo 799, Jumbo 999, 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 และ 4G iSmart 899

1. รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599, Jumbo 799, Jumbo 999, 4G iSmart 499, 4G iSmart 699 และ 4G iSmart 899 นี้ สำหรับผู้สมัคร ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. อัตราค่าบริการ

2.1 รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 599 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 599 บาทต่อเดือน รับสิทธิใช้บริการดังนี้

1) รับสิทธิโทรได้ทุกเครือข่าย 300 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

2) รับสิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 1.5 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

3) รับสิทธิใช้บริการ WiFi (Auto Log-In) ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)

2.2 รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 799 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 799 บาทต่อเดือน รับสิทธิใช้บริการดังนี้

1) รับสิทธิโทรได้ทุกเครือข่าย 450 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

2) รับสิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 2 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

3) รับสิทธิใช้บริการ WiFi (Auto Log-In) ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)

2.3 รายการส่งเสริมการขาย Jumbo 999 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 999 บาทต่อเดือน รับสิทธิใช้บริการดังนี้

1) รับสิทธิโทรได้ทุกเครือข่าย 550 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

2) รับสิทธิใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมกันจำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)

3) รับสิทธิใช้บริการ WiFi (Auto Log-In) ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)

2.4 รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 499 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 499 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) รับสิทธิโทรทุกเครือข่ายจำนวน 150 นาทีต่อเดือน (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) รับสิทธิบริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 1.5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)

(3) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(4) รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6: รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 1.5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล)

2.5 รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 699 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) รับสิทธิโทรทุกเครือข่ายจำนวน 300 นาทีต่อเดือน (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) รับสิทธิบริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 3 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)

(3) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(4) รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6: รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) 3G/EDGE/GPRS ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 3 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 6 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล)

2.6 รายการส่งเสริมการขาย 4G iSmart 899 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) รับสิทธิโทรทุกเครือข่ายจำนวน 450 นาทีต่อเดือน (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที)

(2) รับสิทธิบริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)

(3) รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

(4) รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6: รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 10 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล)

3. บริการส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับในข้อ 2.1 ถึง 2.6 จะคิดเพิ่มจากอัตราค่าใช้บริการขั้นต่ำรายเดือน ในอัตราดังนี้

3.1 ค่าใช้บริการสำหรับการโทรทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง นาทีละ 1.25 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

3.2 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ คิดอัตราข้อความละ 2 บาท 3.3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ คิดอัตราครั้งละ 5 บาท

4. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการส่วนที่เกินจากอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนข้างต้นตลอดจนค่าบริการเสริม และค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 และ 3 ในอัตราปกติตามจริง (ถ้ามี)

5. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และ จดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศและบริการเสริมอื่นๆ

6. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. การใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS แบบไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน อยู่ภายใต้นโยบายการใช้งานอย่างเหมาะสม (Fair Usage Policy) ที่เรียลมูฟ สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัดหรือลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือการใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรมก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ

8. สำหรับบริการ Wi-Fi by True Move H แบบเชื่อมต่ออัตโนมัติ(Auto Login) : บริการ Wi-Fi by True Move H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ user name และสามารถขอรับ password เพื่อใช้บริการผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) กด *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่เรียลมูฟกำหนดให้ หากผู้ใช้บริการลืม password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้โดยติดต่อทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านหมายเลขด่วนพิเศษ (USSD) กด *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางที่เรียลมูฟกำหนดให้ โดยการเชื่อมต่ออัตโนมัติแบบใช้ user name และ password นี้เพื่อทำการติดตั้งบริการในครั้งแรก ผู้ใช้บริการต้องเลือกผ่านเครือข่ายสัญญาณ WiFi (SSID) “ .@ truemoveH ” เท่านั้น

9. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

10. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์, ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง 11. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที 11.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

11.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

12. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

13. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

14. รายการส่งเสริมการขายและ/หรือแพ็กเกจนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เรียลมูฟกำหนด ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ www.truemove-h.com หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย

15. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เงื่อนไขการแลกซื้อเครื่อง

1. เครื่อง iPhone 4,iPhone 4s, iPhone 5s, iPhone 5c หรือ iPhone 5 ที่นำมาแลก (“เครื่องที่นำมาแลก”) ต้องเป็นเครื่องที่ร่วมรายการ ตามที่ผู้ขายกำหนดและต้องเป็นเครื่องที่จำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น

2. ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเครื่องที่นำมาแลกและ มีสิทธิตามกฎหมายในการนำเครื่องดังกล่าวมาแลก และต้องแสดง หลักฐานบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่

3. เครื่องที่นำมาแลกจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามเงื่อนไข ไม่มีความชื้น ไม่มีริ้วรอยการตกกระแทก ไม่มีการดัดแปลงตัวเครื่องโดย ซอฟต์แวร์ในเครื่องต้องเป็นไปตามมาตราฐานของผู้ผลิตเท่านั้น และ ตรงตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนด

4. เพื่อสะดวกในการเข้ารับบริการ ลูกค้าจำเป็นต้องทำการสำรองข้อมูล (Back up)และ ดำเนินการเปิด iCloud Account เฉพาะเครื่อง iPhone ได้ และลูกค้าที่เข้ามารับบริการดังกล่าวจำเป็นต้องยินยอมให้ทำการ Restore เครื่องเพื่อตรวจสอบสภาพเครื่อง ข้อมูลเพิ่มเติม www.truemove-h.com

5. เครื่องโทรศัพท์แบบ Lock Phone ไม่สามารถเข้าร่วมรายการดังกล่าวได้

6. นำเครื่องมาแลกได้เฉพาะที่ ทรูช้อป สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น


ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 4G Share Plan 1299, 4G Share Plan 1499, และ 4G Share Plan 1899

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครขอใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเบอร์ใหม่ (New) ผู้ใช้บริการปัจจุบัน (Existing) และผู้ใช้บริการที่ย้ายค่ายเบอร์เดิม (MNP) จะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

2.1. ใช้สิทธิและบริการในแพ็กเกจตามที่ผู้ใช้บริการเลือก ร่วมกันจำนวน 2 เลขหมาย สำหรับแพ็กเกจ 4G Share Plan 1299 เท่านั้น โดยความสัมพันธ์เป็นเบอร์หลัก 1 เบอร์ และ เบอร์เสริม 1 เบอร์ ได้ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

(1) เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย หรือ

(2) เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายย้ายค่ายเบอร์เดิม 1 เลขหมาย หรือ

(3) เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายปัจจุบัน 1 เลขหมาย

2.2. ใช้สิทธิและบริการในแพ็กเกจตามที่ลูกค้าเลือก ร่วมกันจำนวน 3 เลขหมาย สำหรับแพ็กเกจ 4G Share Plan 1499 และ 4G Share Plan 1899 โดยความสัมพันธ์เป็นเบอร์หลัก 1 เบอร์ และ เบอร์เสริม 2 เบอร์ ได้ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

(1) เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายใหม่ 2 เลขหมาย หรือ

(2) เลขหมายใหม่ 2 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายย้ายค่ายเบอร์เดิม 1 เลขหมาย หรือ

(3) เลขหมายใหม่ 2 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายปัจจุบัน 1 เลขหมาย หรือ

(4) เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายย้ายค่ายเบอร์เดิม 2 เลขหมาย หรือ

(5) เลขหมายใหม่ 1 เลขหมาย ร่วมกับ เลขหมายปัจจุบัน 2 เลขหมาย

หมายเหตุ:
• ผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของเบอร์หลัก และผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของเบอร์เสริม สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมการโทร เพิ่มเติมได้จากแพ็กเกจปกติ โดยแพ็กเกจเสริมที่ซื้อเพิ่มนี้ ไม่สามารถนำมาแบ่งใช้ร่วมกันกับเบอร์เสริมได้

• เฉพาะผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของเบอร์หลักเท่านั้น สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมการใช้เน็ต 3G / 4G โดยแพ็กเกจเสริมที่ซื้อเพิ่มนี้ ไม่สามารถนำมาแบ่งใช่ร่วมกันกับเบอร์เสริมได้

• ผู้ใช้บริการที่ต้องการนำเบอร์ที่ผูกกับโปรโมชั่นหรือบริการอื่นๆ เช่น ทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ ทรูสุขคูณสอง ทรูสุขคุณสาม มาใช้เป็นเบอร์หลัก หรือเบอร์เสริมในรายการส่งเสริมการขาย 4G iShare นี้ จะทำให้สิทธิตามแพ็กเกจ และสิทธิพิเศษต่างๆของโปรโมชั่นเดิมสิ้นสุดลงทันทีในทุกกรณี

3. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.1. รายการส่งเสริมการขาย 4G Share Plan 1299
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,299 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 850 นาทีต่อเดือน

(2) ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

(3) ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 12:

(1) รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 10 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 20 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล)

3.2.รายการส่งเสริมการขาย 4G Share Plan 1499
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,499 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 1,200 นาทีต่อเดือน นาทีที่ 1,201 เป็นต้นไป จะคิดอัตราค่าใช้บริการเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนสำหรับการโทรทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ในอัตรานาทีละ 1.25 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

(2) ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

(3) ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 12:

(1) รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 10 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 20 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล)

3.3. รายการส่งเสริมการขาย 4G Share Plan 1899 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

(1) โทรทุกเครือข่ายจำนวน 2,000 นาทีต่อเดือน นาทีที่ 2,001 เป็นต้นไป จะคิดอัตราค่าใช้บริการเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนสำหรับการโทรทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ในอัตรานาทีละ 1.25 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

(2) ใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G

(3) ใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 12:

(1) รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 10 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 20 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล)

Fair Usage Policy: เรียล มูฟ

สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ

3. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนในอัตรา ดังนี้

3.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.25 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

3.2 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 2 บาท

3.3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท

4. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และข้อ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ

5. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H

6.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username ตามด้วยโดเมนเนม@TrueMoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

6.2 ผู้ใช้บริการจะได้รับ username และ password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ

6.3 หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่เรียลมูฟ กำหนดให้

6.4 ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง

6.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ

6.6 Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น

7. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

8. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์ ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

9. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

9.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

9.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

10. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

11. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

12. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 4G Share Plan 499, 699, 899, 1099, 1299, 1499, และ 1899 (ฉบับย่อ)

แพ็กเกจ ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
4G|3G + ฟรี 4G|3G (นาน 12 เดือน) WiFi
4G iSmart 1299 1,299 850 10 GB + 10 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
4G iSmart 1499 1,499 1,200 10 GB + 10 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
4G iSmart 1899 1,899 2,000 10 GB + 10 GB
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)


• ค่าบริการส่วนเกินจากบริการที่ได้รับ: ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง * ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G