Digital Signage
Products & Services

           Digital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ที่นำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูลสินค้า และบริการที่เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น สามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT ได้

          สิ่งสำคัญของการใช้ Digital Signage คือ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมกับแผนทางการขายหรือการตลาดเพื่อส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและอิสระ โดยควบคุมระบบผ่านทางเครือข่าย LAN เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความภาพ และภาพเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามความต้องการผ่านทางโปรแกรม Browser ที่อยู่ในศูนย์กลางของสำนักงาน จึงทำให้ผู้ควบคุมสื่อไม่ต้องเสียเวลา ในการจัดพิมพ์สื่อโปสเตอร์และบิลบอร์ด รวมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ด้วย

 


 

คุณสมบัติเด่น

          Digital Signage จะให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเนื้อหาสาระ (Content) โดยผู้ใช้งานเพียงเชื่อมโยงเครื่องเล่นสื่อดิจิตอล (Digital Media Player) ไปยังระบบเครือข่ายและเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลเพื่อให้แสดงเนื้อหาสาระ และด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุน โดยใช้บริการแบบ Software as a Service (SaaS) ซึ่งมีการใช้ Cisco Digital Signage Platform โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพและคุ้มค่าต่อการลงทุนโดยจ่ายค่าบริการเพียงรายเดือนก็สามารถใช้บริการได้อย่างง่ายดายและสามารถบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า
 

ประโยชน์ในการใช้งาน

          ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจทั้งในรูปแบบ Passive และ Interactive รวมถึงการปรับแต่งที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

          - ประหยัดต้นทุนและเวลา

          Digital Signage สามารถประหยัดต้นทุน และเวลาในการจัดพิมพ์ และเปลี่ยนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ถ้าจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขบ่อยครั้ง ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องลงทุนระบบบริหารจัดการและอุปกรณ์ทั้งระบบ ชำระค่าบริการเป็นรายเดือนเท่านั้น

          - เพื่อดึงดูดความสนใจ

          สำหรับร้านค้าที่ต้องการสร้างความสนใจแก่ลูกค้าที่ผ่านไปมาให้แวะเข้าชมสินค้าแนะนำพิเศษ หรือ Promotion พิเศษ เพื่อให้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจแก่ลูกค้า การประชาสัมพันธ์รูปแบบนี้ถือว่าคุ้มค่ามาก

          - ง่ายในการใช้งาน

          สำหรับธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก Digital Signage สามารถบริหารจัดการแบบ Network ผ่านโครงข่าย ได้ทั้งภายใน ระบบ LAN, WAN หรือระบบ INTERNET ได้ โดยการจัดการแบบรวมศูนย์ไม่ต้องเดินทางไปยังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ สามารถควบคุม และกำหนดการแสดงผลล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย รองรับการเสนอแจ้งข่าวข้อความ ประชาสัมพันธ์แบบทันทีได้

          - ความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

          ช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในด้านความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในด้านการตลาด เป็นช่องทางที่สามารถที่ทำให้คนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วขึ้น และตอบสนองความต้องการต่อเป้าหมายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 

เทคโนโลยี Could-base Digital Signage

          Digital Signage จะให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเนื้อหาสาระ (Content) โดยผู้ใช้งานเพียงเชื่อมโยงเครื่องเล่นสื่อดิจิตอล (Digital Media Player) ไปยังระบบเครือข่ายและเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลเพื่อให้แสดงเนื้อหาสาระ และด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุน โดยใช้บริการแบบ Software as a Service (SaaS) ซึ่งมีการใช้ Cisco Digital Signage Platform โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพและคุ้มค่าต่อการลงทุนโดยจ่ายค่าบริการเพียงรายเดือนก็สามารถใช้บริการได้อย่างง่ายดายและสามารถบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า
 

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

เหมาะสำหรับองค์กรนำมาใช้สื่อสารและให้ข้อมูลในด้านต่างๆ

 - การขาย และการตลาด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้า และบริการ กิจกรรมทางการตลาด

 - การสื่อสารภายในองค์กร ข้อมูลกิจกรรมภายในองค์กร

 - การฝึกอบรม

 

 

สอบถามเพิ่มเติมและพบข้อเสนอที่ตรงใจ ติดต่อตัวแทนขาย หรือ Business Call Center โทร. 02-900-9100


จำนวนคนดูทั้งหมด 14,821