Internet Solution
Products & Services

                ทรู ผู้นำชีวิต Convergence Lifestyle ผู้เชื่อมโยงทุกกลุ่มสินค้าบริการและโครงข่ายเข้าไว้ด้วยกันจนได้รับ ความไว้วางใจสูงสุด จากลูกค้าองค์กรชั้นนำทุกรูปแบบและทุกขนาด พร้อมบริการสื่อสารครบวงจรผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างโอกาสและ ความสำเร็จให้องค์กรคุณก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และศักยภาพเหนือคู่แข่งขัน ด้วยบริการอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารแบบครบวงจรระดับเวิลด์คลาสของประเทศไทย ผสานความเป็นผู้นำใน 3 ด้าน ได้แก่ สุดยอดเทคโนโลยีในการให้บริการอินเทอร์เน็ต โครงข่ายที่ได้มาตรฐานสากล และการบริการระดับแนวหน้า 
  

Media Services

ADSL and Cable Modem

G.SHDSL and Optical Fiber

MPLS, Ethernet Fiber and DDN

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

เหมาะกับบริษัทขนาดเล็กที่ไม่ได้เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาก

เหมาะกับบริษัทขนาดกลางที่ไม่ได้เน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาก แต่ต้องการอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพมากกว่า Internet แบบบ้าน

เหมาะกับบริษัท, หน่วยงานราชการ, หรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง   เช่น 

1.  มีงานสำคัญที่ต้องอาศัยการรับส่งอีเมล์ เว็บ หรือรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 

2.  มีเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต เช่น เมล์หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

3.  มีคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 

คุณสมบัติเด่น

- มีการแยกช่องสัญญาณระหว่างลูกค้าองค์กรและกลุ่มลูกค้าทั่วไป

 - เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง

 - เชื่อมต่อแบบ Ethernet Interface ทำให้ง่าย ต่อการเชื่อมต่อ

 - ระบบโครงข่ายไม่ซับซ้อน

 - ติดตั้งได้รวดเร็ว

 

- มีบริการ Fix IP 4 IP เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 - มีการแยกช่องสัญญาณระหว่างลูกค้าองค์กรและกลุ่มลูกค้าทั่วไป

 - เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง

 - ระบบโครงข่ายไม่ซับซ้อน

 - ติดตั้งได้รวดเร็ว

 - มีบริการ Fix IP 1 IP เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 - ไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งาน และปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล

- มีบริการหลังการขาย โดยทีมเทคนิคผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

- ระบบโครงข่ายไม่ซับซ้อน

- ระบบโครงข่ายไม่ซับซ้อน

- ติดตั้งได้รวดเร็ว

 

International Bandwidth

ผ่าน Link เส้น Corporate

 - International Bandwidth Ratio : Consumer Ratio

-  เป็นบริการแบบ Share speed ดังนั้นความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลจึง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ในขณะนั้น และขึ้นอยู่กับระยะทางของโครงข่าย จึงไม่สามารถการันตีได้ว่า อัตราความเร็วของบริการฯ ที่ได้รับจะเท่ากับความเร็วที่ขอใช้บริการ

ผ่าน Link เส้น Corporate

- International Bandwidth Ratio : Share Ratio

- เป็นบริการแบบ Share speed ดังนั้นความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลจึง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ในขณะนั้น และขึ้นอยู่กับระยะทางของโครงข่าย 

ผ่าน Link เส้น Corporate

- International Bandwidth Ratio : 1:1

- สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้โดยไม่จำกัดปริมาณ

 

การรับ-ส่งข้อมูลและความเร็ว (Speed)

 

- การรับ-ส่งข้อมูล (Upload / Download) ไม่เท่ากัน

- และความเร็วเป็นไปตามแพ็คเกจที่สมัคร

- การรับ-ส่งข้อมูล (Upload / Download) ไม่เท่ากัน

- และความเร็วเป็นไปตามแพ็คเกจที่สมัคร

- การรับ-ส่งข้อมูล (Upload / Download) เท่ากัน

 

IP Address

Fix 1 IP (ไม่สามารถเพิ่มได้)

Fix 4 IP (ไม่สามารถเพิ่มได้)

Fix 8 - 16 IP (สามารถเพิ่มได้)

Service Level Agreement (SLA)

SLA 12 ชั่วโมง (BKK,UPC) 

SLA 6 ชั่วโมง (BKK) และ 8 ชั่วโมง (UPC)

- Service Availability ไม่ต่ำกว่า 99.90 %

- มีการกำหนด SLA ที่ชัดเจน ทั้งในแง่ประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Response Time) และระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา

- SLA 4 ชั่วโมง (BKK) และ 6-8 ชั่วโมง (UPC) 


 

 


สอบถามเพิ่มเติมและพบข้อเสนอที่ตรงใจ ติดต่อตัวแทนขาย หรือ Business Call Center โทร. 02-900-9100


จำนวนคนดูทั้งหมด 79,669