IP VPN
Products & Services

บริการสื่อสารและเชื่อมโยงสาขาขององค์กร ระหว่างประเทศเข้าด้วยกันผ่านโครงข่าย Internet Protocol
 

คุณสมบัติเด่น
• รับ-ส่ง ข้อมูล สัญญาณเสียง ภาพ หรือ สัญญาณวิดิโอ
• รองรับการเชื่อมต่อได้ทั้งรูปแบบ จุดต่อจุด และ แบบหลายจุด
• มีทั้งแบบ Layer 2 IPVPN  และ Layer 3 IPVPN
• Interface : FE, GE
• Bandwidth ที่รองรับ ได้แก่ 128kbps, 256kbps, 512kbps, 1M, 2Mbps, … จนถึงระดับ 100M - 1Gbps

ประโยชน์ในการใช้งาน
1. วงจรเป็นแบบ POP-to-POP Protection และมี Network Operations Center (NOC) 24x7 เพื่อรองรับการแก้ไขเหตุเสียได้ทันท่วงที
2. วงจรเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขาขององค์กร ช่วยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการรับส่งข้อมูลของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัยข้อมูลสูง และบริหารจัดการเครือข่ายภายในได้เอง
3. มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ Bandwidth ตามที่ต้องการ
4. ประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการเชื่อมต่อ
5. รองรับความต้องการของลูกค้าได้หลายประเภท (Class of service)
6. สะดวกในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ปลายทางเนื่องจากใช้ Interface FE/GE

รูปแบบบริการเพื่อธุรกิจ
เหมาะสำหรับทุกกลุ่มลูกค้าองค์กร
สอบถามเพิ่มเติมและพบข้อเสนอที่ตรงใจ ติดต่อตัวแทนขาย
Email Address : sales@trueintergateway.com


จำนวนคนดูทั้งหมด 13,936