iFleet Tracking
Business Solutions

               ระบบการติดตามและตรวจสอบยานพาหนะอัจฉริยะรู้ทุกความเคลื่อนไหวของยานพาหนะตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและควบคุมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความพึงพอใจกับลูกค้า ใช้งานสะดวกด้วยการแสดงผลที่เข้าใจง่ายบนแผนที่แบบดิจิตอล ผสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสัญญาณดาวเทียม GPS และเครือข่ายไร้สายคุณภาพจาก TrueMove H 
 


 

จุดเด่นของบริการ

• ปลอดภัยหายห่วง ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว                            
ติดตามและตรวจสอบได้ทุกความเคลื่อนไหวของยานพาหนะและบุคลากรในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รายงานตำแหน่งแม่นยำเที่ยงตรง เพื่อลดความเสี่ยง ทั้งในเรื่องของการถูกโจรกรรมบนรถ โจรกรรมทรัพย์สินและการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงยังช่วยตรวจสอบการนำยานพาหนะไปใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น ขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด หยุดรถนานเกินควร ขับรถออกนอกเส้นทาง เป็นต้น

• ใช้งานง่าย ได่ทุกที่ทุกเวลา                                                                                    
ใช้งานได้ง่ายและหลากหลายช่องทาง ทั้งจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแทปเล็ต ทำให้สามารถติดตามและตรวจสอบตำแหน่งของยานพาหนะและบุคลากรได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงมีการรายงานผลการแจ้งเตือน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสม และรายงานสรุปรายเดือนและรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา

• ลดต้นทุนและรายจ่ายที่ไม่จำเป็น                                                                              
จัดสรรการใช้ยานพาหนะให้คุ้มค่า เพื่อลดต้นทุนในการซื้อยานพาหนะเพิ่มและสามารถจัดแผนเส้นทางการเดินรถที่รวดเร็วและสะดวกที่สุด เพื่อลดปัญหาการใช้เส้นทางที่ซับซ้อน ทำให้เสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็น อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้อีก เช่น ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ ค่าแรงงานเพิ่มเติม ในกรณีที่ต้องการคนดูแลสินค้าอย่างใกล้ชิด ค่าประกันสินค้าต่างๆ เป็นต้น
 

ประโยชน์ในการใช้งาน

- ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ปลอดภัยทั้งสินค้า บุคลากร และยานพาหนะ 

- ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

- บริหารการใช้ยานพาหนะให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด

- สะดวก ใช้งานง่ายได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแทปเล็ต

- แสดงผลเข้าใจง่ายด้วยแผนที่ดิจิตอลหลายแบบให้เลือกใช้ตามความพอใจ

- สรุปรายงานและรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน
 

บริการนี้เหมาะสมกับธุรกิจ

 - ธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้า เช่น รถขนส่งสินค้า หัวลากคอนเทนเนอร์

 - ธุรกิจให้บริการเช่ายานพาหนะ เช่น รถยนต์เช่า รถจักรยานยนต์เช่า

 - ธุรกิจรับส่งบุคคลทั่วไป เช่น รถรับ-ส่งนักเรียน รถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว

 - ธุรกิจรักษาความปลอดภัย เช่น รถขนเงิน รถขนสินค้ามูลค่าสูง ยานพาหนะของผู้นำประเทศ หรือผู้บริหาร

 

สอบถามเพิ่มเติมและพบข้อเสนอที่ตรงใจ ติดต่อตัวแทนขาย หรือ Business Call Center โทร. 02-900-9100


จำนวนคนดูทั้งหมด 13,252