M2M
Business Solutions

Internet of Things

         เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทุกคนไปแล้ว องค์ประกอบต่างๆ ยิ่งนับวัน ยิ่งถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่เป็นเพียงช่องทาง และเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง กลายมาเป็นความสามารถในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์หนึ่งกับอีกอุปกรณ์หนึ่งกันเอง

         อุปกรณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ถูกพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อส่งข้อมูล และสื่อสารซึ่งกันและกัน เสมือนย่อโลกมาไว้บนอุปกรณ์ หรือ สิ่งของ มี IP Address เป็นของตัวเอง โดยมีการคาดคะเนกันว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ อุปกรณ์ และสิ่งของต่างๆ จะมีปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่าการใช้งานจากคนเสียอีก และนั่นก็คือ ที่มา และความสำคัญของคำว่า “อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบหนึ่งของทุกสิ่ง”

         หากจะถามถึงการเชื่อมต่อข้อมูล และสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ด้วยกันเองที่ได้กล่าวมาข้างต้น เราอาจเรียกมันว่า M2M (Machine to Machine)
 

M2M (Machine to Machine)

         คือ การสื่อสาร และการเชื่อมต่อส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ หรือสิ่งของด้วยกันเอง ไม่ว่าจะด้วยการเชื่อมต่อผ่านสาย หรือแบบไร้สายก็ตาม ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนั้น เป็นอุปกรณ์ Smart Machine มีการประมวลผล และสามารถสื่อสารได้จากตัวของมันเอง โดย M2M มีองค์ประกอบที่สำคัญที่สามารถแยกออกได้ดังนี้ คือ

1. Server ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และสื่อสารข้อมูล ที่ต้องมีความยืดหยุ่น ทั้งขนาดความจุ การเข้าถึงข้อมูล และความปลอดภัย การป้องกันข้อมูลที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยควรเลือกผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ได้รับการรับรองในมาตรฐานการให้บริการ มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำ และให้คำปรึกษาในการออกแบบการบริการให้เหมาะสมกับธุรกิจ

2. Connection การเชื่อมต่อที่มีความเสถียร รองรับปริมาณการเชื่อมต่อข้อมูลในปริมาณสูงได้ มีความเร็วที่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งการเลือกบริการจากผู้ให้บริการโครงข่ายการสื่อสาร ควรจะเลือกเครือข่ายที่มีความครอบคลุมพื้นที่การให้บริการสูง เพื่อให้ได้รับบริการที่ดีในทุกพื้นที่ และทุกการเชื่อมต่อ

3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ที่จะเข้ามาช่วยวัดค่า ประมวลผล และรายงานผลต่างๆ ไปยังอุปกรณ์อีกเครื่อง หรือส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกที่หนึ่ง การเลือกใช้อุปกรณ์ Smart Machine ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีคุณภาพดี สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกผู้ให้บริการอุปกรณ์นั้น ควรคำนึงถึงบริการหลังการขาย การให้คำแนะนำ และการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุขัดข้อง
 

ตัวอย่างบริการของ M2M

• Fleet Management
         คือ การนำเอากล่องที่มีอุปกรณ์ GPS ใช้สำหรับระบุพิกัดตำแหน่ง และอุปกรณ์ซิมการ์ด ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่งข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการทราบกลับมายังสำนักงาน ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกติดตั้งอยู่ในรถยนต์ หรือรถขนส่ง และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์ฝาถังน้ำมัน, เซ็นเซอร์อุณหภูมิของตู้แช่/ตู้เย็น หรือกล้องบันทึกภาพ เป็นต้น เพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูล และใช้ตรวจสอบการทำงาน, การให้บริการของรถยนต์คันนั้นๆ หรือบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นต้น

• Telemedical
         นอกจากจะนำไปใช้กับบริการที่เกี่ยวกับรถยนต์บริการได้แล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้อีกหลากหลายรูปแบบธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์วัดชีพจร อุปกรณ์รัดข้อมือ หรือข้อเท้า เพื่อติดตาม หรือตั้งเตือนเพื่อทานยา  เป็นต้น

• Telemetry
         การนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์การวัดค่าการใช้ไฟฟ้า น้ำประปามารวมกันเพื่อตรวจสอบความผิดปกติหากเกิดจุดรั่วไหล อุปกรณ์ และเซ็นเซอร์ที่นำไปติดตั้ง จะแจ้งเตือนและส่งค่าความผิดปกติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบปัญหา เป็นต้น 

• Vending Machine
         บริการตู้กดสินค้าอัตโนมัติ ที่ไม่จำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปคอยตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือในตู้ ซึ่งเป็นการเสียเวลามาก รวมไปถึงข้อมูลที่บันทึกมามีความแตกต่าง ประเภทของสินค้าชนิดไหนคงเหลือเท่าไหร่ สถานที่ตั้ง แต่หากใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่มาพร้อมกับการสื่อสารข้อมูลเหล่านั้น ส่งกลับมายังสำนักงาน ทำให้สามารถทราบรายงานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนตามความต้องการ

•  ตู้กดเงิน / ATM
         เราทุกคนมีการใช้บริการตู้กดเงิน หรือ ATM กันอยู่ตลอดเวลา เคยสังเกตไหมว่า เจ้าเครื่องกดเงินอัตโนมัติเครื่องนี้แหละ คือ หนึ่งในบริการที่เป็นเทคโนโลยี M2M โดยเครื่องกดเงินนี้ มีการประมวลผล และรับ-ส่งข้อมูลของผู้ใช้กลับไป-มาระหว่างเครื่อง และเซิร์ฟเวอร์ของสำนักงานใหญ่ด้วย ข้อมูลมหาศาลที่ถูกดึงนำมาใช้ และถูกส่งกลับไปบันทึกเอาไว้ในแต่ละวันด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อในลักษณะที่เรียกว่า M2M นี้แหละครับ

 
 
สอบถามเพิ่มเติมและพบข้อเสนอที่ตรงใจ ติดต่อตัวแทนขาย หรือ Business Call Center โทร. 02-900-9100

จำนวนคนดูทั้งหมด 39,022