True Business
ทรูบิสิเนส ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารชั้นนำเพื่อธุรกิจทุกขนาด ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้เหนือกว่า ด้วยบริการแบบคอนเวอร์เจนซ์ทำให้สินค้าและบริการจากเครือทรูช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ สะดวกสบายในการบริหารจัดการด้วยการออกแบบเทคโนโลยีแบบครบวงจรให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งบริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร โซลูชั่นและแอพพลิเคชั่น ครบทั้งความคุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย และบริการอย่างเข้าใจ เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ
Segments

Enterprise

SMEs

Property

Education

Government