กลุ่มทรู รับ 3 รางวัล “2017 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards” 

กลุ่มทรู รับ 3 รางวัล “2017 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards

ผู้ให้บริการแห่งปี 2560 ของประเทศไทย ย้ำความเป็นเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

กรุงเทพฯ 24 มีนาคม 2560กลุ่มทรู ย้ำภาพผู้นำบริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร รับรางวัลผู้ให้บริการแห่งปีของประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้ กลุ่มทรู ได้รับรางวัล “2017 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards” ถึง 3 ประเภท ดังนี้

     ผู้ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งปี 2560 (Thailand Telecom Service Provider of the Year) โดย ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ (กลาง) เป็นผู้แทนรับรางวัล

     ผู้ให้บริการการสื่อสารแบบไร้สายแห่งปี 2560 (Thailand Mobile Service Provider of the Year) โดยนางณัฏฐา พสุพัฒน์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจโมบายล์ โพสต์เพย์ (ขวาสุด) เป็นผู้แทนรับรางวัล

     ผู้ให้บริการดาต้าบนเครือข่ายแบบไร้สายแห่งปี 2560 (Thailand Mobile Data Service Provider of the Year) โดย นายสกลพร หาญชาญเลิศ รองผู้อำนวยการสายงานโมบายล์ นอน-วอยซ์ (ซ้ายสุด) เป็นผู้แทนรับรางวัล

 

ทั้งนี้ การมอบรางวัลองค์กรในประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ (Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards) จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้า และการพัฒนาสินค้าอย่างมีกลยุทธ์ จากผลการวิจัยเชิงลึกและกระบวนการวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยนักวิเคราะห์ผู้มีความชำนาญของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน


      
Live Chat X