กลุ่มทรูร่วมสนับสนุนโครงการ "สัมผัสจอ...ต่อชีวิต" 

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุนโครงการ “สัมผัสจอ...ต่อชีวิต”

กรุงเทพฯ 3 มีนาคม 2560 - พลโท สาโรช เขียวขจี (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ (กลาง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึงกลุ่มทรู โดย นายธีรศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณา ร่วมกันเปิดโครงการ “สัมผัสจอ...ต่อชีวิต” (Touch for life)  เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและระบบสารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาลสำหรับ “อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งกลุ่มทรูได้ให้การสนับสนุนโดยเปิดช่องทางการรับบริจาค สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช โดยกด *948*1411*100# แล้วกดโทรออก สำหรับการบริจาค 100 บาท ต่อ 1 ครั้ง ซึ่งเปิดรับบริจาคแล้ว และสามารถบริจาคได้จนถึงกุมภาพันธ์ 2561 ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในเครือ นอกจากนี้ยังนำศิลปินในเครือ เช่น น้องเอม ผู้ชนะเลิศ AF 11 และน้องเบสท์ ผู้ชนะเลิศ The Voice Season 4 มาช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ด้วย


      
Live Chat X