ซีอีโอ ซีพี ร่วมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ซีอีโอ ซีพี ร่วมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ

“เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ในงานการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2560

 

กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จัดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC business advisory council - ABAC) ครั้งที่ 1/2017 พร้อมจัดปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Sufficiency Economy for Sustainable Development" (เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา (แถวนั่ง-กลาง) มาร่วมปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  (แถวนั่ง-ขวาสุด) ที่ได้กล่าวถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกว่า 300 คน ณ ดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (แถวยืน-ที่ 2 จากขวา) และ นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (แถวยืน-ที่ 3 จากขวา) ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ กลุ่มทรู ได้มอบซิมโรมมิ่งจากทรูมูฟ เอช ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสำหรับใช้ติดต่อสื่อสารขณะอยู่ประเทศไทยด้วย

 


      
Live Chat X