กลุ่มทรู ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รังสรรค์ภาพยนตร์ซีรี่ส์อิงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ชุด “ศรีอโยธยา” 

กลุ่มทรู ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รังสรรค์ภาพยนตร์ซีรี่ส์อิงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่

ชุด ศรีอโยธยา

เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นเครื่องสักการะในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๙๐ พรรษา

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

และเทิดพระเกียรติยศองค์พระมหาบูรพกษัตราธิราชเจ้าแห่งแผ่นดินสยาม

 

 

กรุงเทพฯ 14 กุมภาพันธ์ 2560 - นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ระดมทีมงานสร้างภาพยนตร์และผู้เชี่ยวชาญ ระดับอินเตอร์ทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งนักแสดง สุดยอดฝีมือทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมรังสรรค์ภาพยนตร์ซีรี่ส์อิงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ชุด ศรีอโยธยา ให้เป็นผลงานที่เปี่ยมไปด้วยความประณีต งดงาม ในศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมแห่งราชอาณาจักรศรีอยุธยาตอนปลายอันเป็นรากฐานแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยยึดถือจากพงศาวดาร และจดหมายเหตุหลายฉบับเป็น หลักฐาน ในการรังสรรค์

 

ภาพยนตร์ซีรี่ส์ยิ่งใหญ่ ชุด ศรีอโยธยา นี้จะดำเนินเรื่องผ่าน ๓ รัชกาลสุดท้ายแห่งอาณาจักร     ศรีอยุธยาจนถึงในปี พ.ศ.๒๓๑๐  อันเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชให้แก่ราชอาณาจักรพม่า จนกระทั่ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ภาพยนตร์เรื่องนี้จะจบลงเมื่อ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและทรงตั้ง กรุงเทพมหานคร เป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์

 

ภาพยนตร์จะสะท้อนให้เห็น พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และพระปรีชาญาณแห่งองค์พระมหาบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า เมื่อต้องทรงเผชิญกับศึกสงครามและทรงต้องพลีพระวรกายเพื่อทรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชแห่งแผ่นดิน และทุกข์สุขแห่งพสกนิกร รวมทั้งวีรบุรุษแต่โบราณผู้ซึ่งสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีชีวิตอยู่กันอย่างสุขสบาย

 

ภาพยนตร์ซีรี่ส์ชุด ศรีอโยธยามีความยาว ๒๔ ตอน กำหนดออกอากาศ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผ่านทุกช่องทางของกลุ่มทรู


      
Live Chat X