รองนายกรัฐมนตรีมอบโล่ขอบคุณกลุ่มทรู ผู้สนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส 

รองนายกรัฐมนตรีมอบโล่ขอบคุณกลุ่มทรู

ผู้สนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

กรุงเทพฯ 9 กุมภาพันธ์ 2560พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงาน บริษัทต่างๆ จำนวนกว่า 40 แห่ง รวมถึงชุมชนในพื้นที่ 11 จังหวัด ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส สืบสานแนวทางประชารัฐ ในโอกาสนี้ กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทน ได้เข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนหลักโรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) อำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 14 โรงเรียน ในโครงการฯ อันสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มทรู ที่มุ่งมั่นร่วมสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ ในปี 2559 กลุ่มทรู ได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในโครงการทรูปลูกปัญญา ให้แก่ โรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) ซึ่งประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ พร้อมช่องรายการคุณภาพซึ่งเป็นสารคดีชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 80 ช่อง รวมทั้งช่อง DLT สื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และ 8 กลุ่มสาระตั้งแต่ระดับชั้น อ.1ม.6 พร้อมมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (ซึ่งบรรจุสื่อการเรียนการสอน) แก่ทุกห้องเรียนและห้องคอมพิวเตอร์รวมจำนวน 25 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งรับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ตลอดจนนำพนักงานทรูอาสา 50 คน ร่วมทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มทรูยังได้มอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทรูปลูกปัญญา ให้อีก 13 โรงเรียนในโครงการด้วย


      
Live Chat X