ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ร่วมสัมมนาวิชาการ “งานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ OKMD BBL Symposium Inspire your brain, Inspire your future” 

ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ร่วมสัมมนาวิชาการ

งานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ OKMD BBL Symposium Inspire your brain, Inspire your future”

แบ่งปันมุมมอง "เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ที่ไหน"

  

กรุงเทพฯ 26 มกราคม 2560 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาวิชาการ “งานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ OKMD BBL Symposium Inspire your brain, Inspire your future” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองทุกช่วงวัยในมุมมองใหม่ ซึ่งในโอกาสนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายธนัญกรณ์ จิรพัฒน์คุณากร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานทรูปลูกปัญญา มีเดีย ได้ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ "เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ที่ไหน" ตลอดจนให้การสนับสนุนจัดบูธนิทรรศการนำเสนอสื่อต่างๆ ภายใต้ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ได้แก่ เว็บไซต์ www.trueplookpanya.com แอปพลิเคชัน นิตยสารปลูก และตัวอย่างรายการที่น่าสนใจต่างๆ ของช่องทรูปลูกปัญญา ซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


      
Live Chat X