มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม ''S2S รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้'' 

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด

ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม

''S2S รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้'' 

 

กรุงเทพฯ 24 มกราคม 2560 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการฯ (กลาง) รับมอบเงินบริจาคจากกิจกรรม ''S2S รวมน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้'' จัดโดย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด โดย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคม (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ที่ 3 จากขวา) จำนวน 1,074,100 บาท เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะผู้พิการที่กำลังประสบความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการต่อยอดโครงการ พัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะจากถนนสู่ดวงดาว” (From Street to Stars) ที่กลุ่มทรู ได้รับเกียรติจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558

 

ทั้งนี้  เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ให้การสนับสนุนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1-2 และบริเวณอาคารทรู ทาวเวอร์ ระหว่างวันที่ 13 - 20 มกราคม 2560 โดยนำศิลปิน From Streets to Star 6 คน และ ศิลปิน True Academy Fantasia 5 คนมาร่วมร้องเพลงและเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 12 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งได้รับเงินบริจาคจากเพื่อนพนักงาน ประชาชนทั่วไป และเงินสมทบอีกจำนวนหนึ่งรวมเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท


      
Live Chat X