กลุ่มทรู โดย ทรูปลูกปัญญา ร่วมสนับสนุนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรม ทรูปลูกปัญญา วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 

กลุ่มทรู โดย ทรูปลูกปัญญา ร่วมสนับสนุนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

จัดกิจกรรม “ทรูปลูกปัญญา วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560”

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

กรุงเทพฯ 17 มกราคม 2560 ..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมทักทายเด็ก ๆ ที่รอพบนายกฯ ในบริเวณกิจกรรม “ทรูปลูกปัญญา วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560”  ณ ลานหินอ่อน ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้โอวาทแก่เด็กๆ ว่า “ทรูปลูกปัญญา เป็นโครงการที่ดี คำว่า “ปัญญา” ต้องสร้างขึ้นตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะกลไกสมอง เริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ในเด็กเล็ก ๆ และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การที่จะสร้างปัญญา ต้องปลูกฝังตั้งแต่ตอนนี้ สอนให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ให้เป็น มีแรงจูงใจที่จะเติบโตเป็นคนดี และเป็นอนาคตของชาติ  ขอให้เด็ก ๆ ทุกคนเป็นเด็กดีของพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ และเป็นกำลังของประเทศต่อไป”  ทั้งนี้ ผู้บริหารกลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร ได้ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี

 

กลุ่มทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมให้การสนับสนุนสำนักนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมวันเด็กต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยปีนี้ จัดซุ้มเกมสันทนาการที่สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด "เด็กไทยต้องเป็นคนเก่ง คนดี รู้จักตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ วิเคราะห์ และลงมือทำ" โดยจัดซุ้มเกมเสริมสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ เสริมทักษะการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ซุ้มเด็กไทยต้องเป็นคนเก่ง กับเกม คณิตคิดประลอง” ซุ้มเด็กไทยต้องเป็นคนดีด้วยค่านิยม 12 ประการ กับเกม “คุณธรรมนำชีวิต” ซุ้มเด็กไทยต้องรู้จักตั้งคำถาม กับเกมต่อภาพจำลอง “ฝนหลวงเกิดขึ้นได้อย่างไรกันนะ”  ซุ้มเด็กไทยต้องรู้จักค้นหาคำตอบ กับเกมภาษาอังกฤษ “คำศัพท์มหาสนุก” ซุ้มเด็กไทยต้องคิดวิเคราะห์ และลงมือทำ กับเกม “Micro Block” เสริมจินตนาการ ซุ้มเกมจากทรูคลิกไลฟ์ เป็นเกมเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ประถมศึกษาผ่านกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ ซุ้มแจกสายไหมสวรรค์ ป๊อปคอร์น และลูกโป่งปั้นเป็นรูปสัตว์ และรูปของเล่นต่าง ๆ มอบให้น้อง ๆ ฟรีตลอดงาน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมบนเวทีเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากอพวช. มายากลนีโอเมจิก การแสดง Robot Lego และการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาขับร้องโดย ศิลปินทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย อีกด้วย

  

  

  

  


      
Live Chat X