ทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ ส่งมาตรการดูแลลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ 

ทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ ส่งมาตราการดูแลลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ขยายเวลาชำระค่าบริการ 30 วัน  

พร้อมจัดทีมช่างดูแลอินเทอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวีถึงบ้านฟรี


กรุงเทพ 06 มกราคม  2560 – ทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ จัดทีมดูแลเครือข่ายให้ลูกค้าใช้งานสื่อสารได้ต่อเนื่อง และร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ใช้บริการที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วมในภาคใต้  มอบความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยใน  12 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือ  นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส  ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนองสุราษฏร์ธานี กระบี่ ตรัง ปัตตานี ยะลา  โดยขยายเวลาชำระค่าบริการแก่ลูกค้าของทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ไปอีก 30 วัน พร้อมจัดทีมช่างเดินสายดูแลซ่อมแซมอินเทอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวีถึงบ้านฟรี


นายสุภกิจ
วรรธนะดิษฐ์ รองหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ บริษัท ทรู  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทรูออนไลน์ ได้สำรวจชุมสายหลักบริเวณพื้นที่ประสบภัย ติดตั้งแผงกันน้ำ และอุดช่องเคเบิ้ลเข้าชุมสาย เพิ่มระบบเตือนภัย ปั๊มน้ำอัตโนมัติ พร้อมสำรองแบตเตอรี่กรณีถูกตัดไฟ   สำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงมากจะใช้เครื่องสูบน้ำออก โดยมีพนักงานเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในโครงข่ายบริการของทรูออนไลน์ ที่สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้
ทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ได้ขยายเวลาการชำระค่าบริการออกไป 30 วัน   เพื่อลดความกังวลและให้ลูกค้ายังสามารถใช้งานติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่และช่างเทคนิค ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ พร้อมซ่อมแซมระบบรับสัญญาณของทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ ที่ได้รับความเสียหายตามพื้นที่ต่างๆ อย่างเร่งด่วน  เพื่อให้ลูกค้าผู้ประสบความเดือดร้อนสามารถใช้บริการได้เร็วที่สุด


      
Live Chat X