กลุ่มทรู รับพระราชทานเข็มผู้สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ต่อเนื่องปีที่ 3 

กลุ่มทรู รับพระราชทานเข็มผู้สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ต่อเนื่องปีที่ 3 

 

 

กรุงเทพฯ 5 มกราคม 2560 – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2559 มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ในโอกาสนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกในฐานะที่กลุ่มทรู มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ "เทิดด้วยทำ" ซึ่งเป็นโครงการการเรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ และอยู่ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยเข้าร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สนับสนุนศิลปินจากทรูแฟนเทเซียและเดอะวอยซ์ รวมทั้งการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 


      
Live Chat X