ทรูวิชั่นส์ ยื่นเอกสารมาตรการเยียวยากรณียุติช่องรายการในเครือ HBO 

ทรูวิชั่นส์ ยื่นเอกสารมาตรการเยียวยากรณียุติช่องรายการในเครือ HBO

 

กรุงเทพฯ 28 ธันวาคม 2559   –  ทรูวิชั่นส์นำส่งเอกสารมาตรการเยียวยาสมาชิกเพิ่มเติมต่อกรณีที่จะยุติการออกอากาศ 6 ช่องรายการในเครือ HBO ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดย ทรูวิชั่นส์ พร้อมที่จะนำช่องรายการใหม่ที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกจำนวน 7 ช่องมาออกอากาศทดแทนให้สมาชิกได้รับชมต่อเนื่องทันที   ได้แก่ ช่องรายการ Warner TV, Paramount Channel HD, Celestial Classic Movies, Food Network, Fox Action Movies HD, Sony Channel และ True Film HD 2 รวมทั้งพร้อมที่จะอัพเกรดแพ็กเกจให้สมาชิกได้รับชมแพ็กเกจที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นเวลา 30 วัน และมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกแพลทินัม รับ True Reward Points บนทรูแบล็คการ์ด จำนวน 1,000 คะแนน  นอกจากนี้สำหรับสมาชิกที่เพิ่งสมัครหรือเป็นสมาชิกไม่ถึง 6 เดือนและมีความประสงค์จะยกเลิก หรือดาวน์เกรดแพ็กเกจ ก็จะได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตั้งหรือค่าสมาชิกแรกเข้าเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่สมัครรายปี หรือราย 6 เดือน หากประสงค์จะยกเลิก ก็จะทำการคืนเงินให้ตามสัดส่วนเวลาที่ยังไม่ได้รับบริการ

 

ภายหลังจากที่ผู้แทนทรูวิชั่นส์ได้มีการเจรจาเบื้องต้นกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา และประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้ขอให้บริษัทฯ นำส่งมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ล่าสุด ทรูวิชั่นส์ได้นำส่งมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมเพื่อให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ดำเนินการจัดประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณามาตรการดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติใบอนุญาตเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560  ซึ่งจะทำให้ทรูวิชั่นส์พร้อมที่จะออกอากาศช่องรายการใหม่ดังกล่าวให้สมาชิกได้รับชมอย่างต่อเนื่องทันที ทั้งนี้แผนเยียวยาสมาชิกที่ได้นำเสนอเพื่อให้ กสท. พิจารณาเพิ่มเติมมีดังนี้

1.  ทรูวิชั่นส์จะนำช่องรายการใหม่จำนวน 7 ช่องมาออกอากาศทดแทน ได้แก่ ช่องรายการ Warner TV, Paramount Channel HD, Celestial Classic Movies, Food Network, Fox Action Movies HD, Sony Channel และ True Film HD 2 โดยบริษัทฯ พร้อมที่จะออกอากาศช่องรายการดังกล่าว ให้แก่สมาชิกได้รับชมอย่างต่อเนื่องทันทีที่ช่องรายการในเครือ HBO ยุติการออกอากาศในวันที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งนี้ หาก กสท. สามารถพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตให้ ทรูวิชั่นส์ ได้ทันก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560

2.    ทรูวิชั่นส์จะปรับระดับสมาชิกให้ได้รับบริการในแพ็กเกจที่สูงขึ้น 1 ระดับให้แก่สมาชิกในแพ็กเกจโกลด์, ซูเปอร์แฟมิลี่, สปอร์ตแฟมิลี่, สมาร์ทแฟมิลี่ และแฮปปี้แฟมิลี่ เป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสมาชิกแพลทินัมจะได้รับ True Reward Points บน True Black Card เพิ่ม 1,000 คะแนน  

3.  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะยกเลิกบริการ หรือปรับลดแพ็กเกจที่ได้ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการยุติการให้บริการช่องรายการในเครือ HBO นั้น สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการให้บริการ และในกรณีที่สมาชิกดำรงสถานะการเป็นสมาชิกไม่ครบ 6 เดือนตามระยะเวลาที่ได้ทำความตกลงร่วมกัน รวมถึงสมาชิกที่สมัครใช้บริการทรูวิชั่นส์ควบคู่กับบริการอินเตอร์เน็ตทรูออนไลน์ หรือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟเอช ที่ยังคงดำรงสถานะการเป็นสมาชิกไม่ครบ 12 เดือนตามที่ได้ทำความตกลงร่วมกันนั้น บริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่าติดตั้งหรือค่าสมาชิกแรกเข้าที่บริษัทฯ ได้ยกเว้นการเรียกเก็บเมื่อมีการสมัครใช้บริการทรูวิชั่นส์แต่อย่างใด โดยสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

4.   สำหรับสมาชิกที่ได้สมัครใช้บริการทรูวิชั่นส์โดยชำระค่าบริการล่วงหน้าเป็นรายปีหรือราย 6 เดือน และประสงค์ที่จะยกเลิกบริการก่อนกำหนด อันเนื่องมาจากการยุติการให้บริการช่องรายการในเครือ HBO นั้นสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการให้บริการ และบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าตามสัดส่วนจำนวนวันที่เหลือที่ยังไม่ได้รับบริการ  โดยสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 

สมาชิกทรูวิชั่นส์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-2727 หรือ www.truevisionsgroup.com


      
Live Chat X