เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้ากว่า 1.2 ล้านบาท จากโครงการ “Let Them See Love 2016” ให้แก่สภากาชาดไทย 

เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้า

กว่า 1.2 ล้านบาท จากโครงการ “Let Them See Love 2016” ให้แก่สภากาชาดไทย

 

กรุงเทพฯ 23 ธันวาคม 2559 - สภากาชาดไทย โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการฯ (ที่ 2 จากขวา) นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ (ขวาสุด) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา (ซ้ายสุด) รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,205,980 บาท จากเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (ที่ 2 จากซ้าย) ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวอยู่ภายใต้ โครงการ “Let Them See Love 2016” ที่เชิญชวนบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้าทรูมูฟ เอช เพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ  สภากาชาดไทย

 

ทั้งนี้ โครงการ “Let Them See Love” ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยในปี 2016 นี้นำเสนอผ่านแนวคิดโฆษณา พินัยกรรมอวัยวะถ่ายทอดเรื่องราวการบริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติให้รับรู้ความตั้งใจของผู้บริจาค ที่มีเจตจำนงที่จะบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ญาติทราบก่อนที่ผู้บริจาคจะจากไป ซึ่งจะส่งผลให้ญาติสามารถสานต่อเจตนารมณ์ให้บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ สร้างกุศลให้ผู้ที่จากไป ด้วยการมอบชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ที่รอคอยความหวัง


      
Live Chat X