กลุ่มทรู ประกาศสุดยอดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี True Young Producer Award 2016 

ทีม JMT จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์สุดยอดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังค

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12

True Young Producer Award 2016 

หัวข้อ “TOGETHER  คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน”

พร้อมเปิดประสบการณ์บินดูงานเอเจนซี่ระดับโลก DENTSU ISOBAR ประเทศญี่ปุ่น

 

กรุงเทพฯ 22 ธันวาคม 2559 – กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร นายธีรศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ และบริหารสื่อโฆษณา พร้อมด้วยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ และนายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการว่าด้วยการโฆษณาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมแสดงความยินดีกับ ..ณัฐธยาน์ ศรีธนาวัฒนะ ..พนิตตา ตังควัฒนกุล และ..ทัศรินทร์ นำพิทักษ์ชัยกุล จากทีม JMT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2016 หัวข้อ "Together คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน" รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และการไปทัศนศึกษา สัมผัสธรรมชาติ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และดูงานเอเจนซี่ระดับโลก Dentsu Isobar ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

ทั้งนี้ ผลงานภาพยนตร์โฆษณาของทั้ง 10 ทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้นจะได้ออกอากาศทางช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ กว่า 25 ช่องรายการ อีกทั้งจะนำไปเผยแพร่และเปิดโอกาสให้รับชมทาง www.youtube.com/truemoveh เพื่อให้สังคมได้รู้ถึงคุณค่าของการมีกันและกัน ซึ่งจะช่วยสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเอง พร้อมทั้งส่งต่อความสุขไปยังครอบครัว และสังคมต่อไป สำหรับผลงานที่มียอดผู้เข้าชม กด like, comment และ share สูงสุด ในระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ทางทรูมูฟ เอช จะมอบทุนการศึกษา 100,000 บาทแก่ทีมเจ้าของผลงานนั้น  โดยจะประกาศผลในเดือนเมษายน 2560

 

True Young Producer Award เป็นโครงการที่กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อสร้างเวทีแห่งโอกาสให้นิสิต – นักศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ซึ่งในปีนี้ มีนิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 513 ทีม จาก 46 สถาบัน 20 จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และได้คัดเลือก 10 ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ ซึ่งผลการตัดสิน มีรายละเอียดดังนี้

 

 

รางวัล

ทีม/มหาวิทยาลัย

ถ้วย/ทุนการศึกษา

รางวัล

ภาพยนตร์โฆษณา

เพื่อสังคมยอดเยี่ยม

ทีม JMT

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

..ณัฐธยาน์ ศรีธนาวัฒนะ

..พนิตตา ตังควัฒนกุล

..ทัศรินทร์ นำพิทักษ์ชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา 

.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย

- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ทุนการศึกษา 30,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร 

- รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ Dentsu Isobar ประเทศญี่ปุ่น (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน)

มูลค่า 235,000 บาท รวมรางวัล
ที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 265,000 บาท

 

รางวัล

ทีม/มหาวิทยาลัย

ถ้วย/ทุนการศึกษา

รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม Help! I need somebody help

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายสรวิศ อุทยารัตน์

นายอินทัช วัชรธัญญากร

..วัชราภรณ์ พันธุ์รัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา 

.อภินันท์ สุมทุมพฤกษ์

- โล่รางวัลเกียรติยศ

True Young Producer Award 

- ทุนการศึกษา 30,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร

รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2

ทีม นารีสาดแสง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

..กมลวรรณ บุญศรี

..นิชาภัทร คลังสมบัติ

..ปุณยนุช อั้งประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

.อภินันท์ สุมทุมพฤกษ์

- โล่รางวัลเกียรติยศ

True Young Producer Award

- ทุนการศึกษา 20,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร

รางวัล

Popular Vote

ทีม MT NSRU

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

..ศุภนิดา ไพรสิงห์

..สุนันทนา ยะคิณี

นายธวัฒน์ แซ่เซียว

อาจารย์ที่ปรึกษา 

.เอกวิทย์ สิทธิวะ

- โล่รางวัลเกียรติยศ

True Young Producer Award 

- ทุนการศึกษา 10,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

 

จำนวน 7 รางวัล

- ทุนการศึกษา 5,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร


      
Live Chat X