สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับมือ กลุ่มทรูยกระดับงานด้านบริการประชาชน เสริมแกร่งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง(WiFi) 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับมือ กลุ่มทรูยกระดับงานด้านบริการประชาชน

เสริมแกร่งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง(WiFi)

เชื่อมโยงทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0

 

 

 

กรุงเทพฯ 21 ธันวาคม 2559สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินหน้ายกระดับงานด้านบริการประชาชน ร่วมมือกับ กลุ่มทรู ติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง เพื่อให้บริการ WiFi แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ครอบคลุมหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานีตำรวจทั่วประเทศ 1,482 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลสารสนเทศ และออนไลน์เชื่อมต่อกับระบบงานต่างๆ ในราชการตำรวจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี WiFi ผ่านเครือข่ายไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของทรูออนไลน์ และทรูมูฟ เอช 4G+, 3G, 2G ด้วยคลื่นความถี่มากที่สุดและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย อันส่งผลดีไปถึงผู้รับบริการคือประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจด้วย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมผลักดันและขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับเมือง เพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น และประชาชนเข้าถึงบริการของเมืองได้รวดเร็ว ยกระดับความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยให้มากยิ่งขึ้น คาดว่าจะพร้อมให้บริการครบทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศราวกลางปี 2560 พร้อมกันนี้ ยังได้จัดโครงการสวัสดิการโทรศัพท์มือถือเพื่อข้าราชการตำรวจ มอบแพ็กเกจพิเศษ ให้โทรหากันฟรีตลอด 24 ชั่วโมงและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเครื่องสมาร์ทโฟนฟรี สนับสนุนการติดต่อสื่อสารรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ

 

 

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายนำเทคโนโลยีระบบดิจิตอลมาสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ โดยจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการตำรวจ เพื่อให้ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานีตำรวจทั่วประเทศ มีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงร่วมกับ กลุ่มทรู ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร ที่มีความพร้อมด้านการให้บริการ และมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งบรอดแบนด์และ 4G ครอบคลุมมากที่สุดทั่วประเทศ จัด โครงการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง และโครงการสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อข้าราชการตำรวจโดยกลุ่มทรูดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานีตำรวจ 1,482 แห่งทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการตำรวจอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบงานต่างๆ อาทิ ระบบสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 และระบบอื่นๆ ทั้งยังพร้อมรองรับระบบและแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ในอนาคตได้อีกด้วย ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้ทยอยดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานทั่วประเทศราวกลางปี 2560

 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiFi) เพื่อให้บริการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานีตำรวจทั่วประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำบรอดแบนด์ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย 4G+ อันดับ 1 ของกลุ่มทรู ทั้งยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่น ในการร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทย ให้มีความครอบคลุม ทันสมัย และมีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล โดยความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในครั้งนี้ กลุ่มทรูมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับเมือง เพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย และประชาชนเข้าถึงบริการของเมืองได้รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มทรู มั่นใจว่า การสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงในโครงการนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ของข้าราชการตำรวจได้อย่างราบรื่น ทั้งยังเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ สามารถใช้บริการ WiFi ได้ฟรีที่สถานีตำรวจทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย

 

 

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจ สามารถใช้เทคโนโลยีเครือข่ายทรูมูฟ เอช 4G+ ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการตำรวจ รวมทั้งการใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มทรู ยังมอบสิทธิประโยชน์พิเศษในโครงการสวัสดิการโทรศัพท์มือถือเพื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยแพ็กเกจพิเศษ ให้โทรหากันฟรีตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง และมอบสมาร์ทโฟนให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการตามแพ็กเกจที่เลือก ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี


      
Live Chat X