สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จับมือ กลุ่มทรู เปิด “True Lab @ Ladkrabang” 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จับมือ กลุ่มทรู

เปิด “True Lab @ Ladkrabang” ศูนย์การเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม และงานวิจัย  

ปั้นนวัตกรและนักวิจัยรุ่นใหม่  ร่วมขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

 

กรุงเทพฯ 15 ธันวาคม 2559 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ กลุ่มทรู สร้างระบบนิเวศน์เพื่อการวิจัยและการคิดค้นนวัตกรรม เติมเต็มการเรียนการสอนแบบครบวงจร เสริมความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดไอเดียใหม่ๆ ที่ใช้งานได้จริง แก่เหล่านักศึกษาและคณาจารย์ เปิด True Lab @ Ladkrabang ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมล้ำสมัย เสริมศักยภาพก้าวสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำด้วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งยังมีความร่วมมือในด้านทุนวิจัย ซึ่งกลุ่มทรูจะให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาทุกระดับ พร้อมโอกาสต่อยอดธุรกิจร่วมกับทรู  เพื่อร่วมสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมในระดับประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ในขณะที่ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้นั้น การเรียนรู้ในยุคใหม่จะเป็น Education 4.0 ทั้งการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ล้ำสมัย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิต ธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยทาง สจล. มุ่งมั่นให้นักศึกษาเรียนรู้ทั้งวิชาการและได้ฝึกปฏิบัติจริง ควบคู่ไปกับจริยธรรม ความเป็นผู้นำ และก้าวไกลไปกับวิทยาการใหม่ๆ และเมื่อไม่กี่วันมานี้ ทางสจล. ได้ส่งดาวเทียม CubeSat ซึ่งมีขนาดเล็กเท่ากล่องสี่เหลี่ยม ขึ้นไปบนอวกาศเป็นครั้งแรก ในโครงการดาวเทียม Spacebox  ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและทดลองดาวเทียม Engineering model ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเป็นที่น่ายินดีที่วันนี้ที่ True Lab @ Ladkrabang ได้เปิดขึ้น นับเป็นพลังสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ จากความร่วมมือของสององค์กรผู้นำ ได้แก่ กลุ่มทรู ซึ่งเป็นผู้นำด้านคอนเวอร์เจนซ์และการให้บริการสื่อสารแบบครบวงจร และ สจล. ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาและวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดศูนย์กลางการเรียนรู้ สำหรับงานวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เสริมสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากห้องเรียนมาทดลอง วิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติ สอดคล้องกับเป้าหมายของ สจล. ให้ก้าวขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียนและร่วมกันขับเคลื่อนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรูให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรม และสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดของการสร้างระบบนิเวศน์ (Eco-system) ให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในครั้งนี้ เป็นโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีการจัดสร้าง True Lab @ Ladkrabang  ด้วยงบประมาณการลงทุนราว 10 ล้านบาท เพื่อเป็นพื้นที่ในการบ่มเพาะและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความรู้และไอเดียสร้างสรรค์ ให้สามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและไอเดียใหม่ๆ ให้นำมาใช้และเป็นผลงานได้จริง นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในด้านทุนวิจัย มูลค่ารวม 500,000 บาท ที่กลุ่มทรูจะมอบให้แก่นักศึกษาทุกระดับและคณาจารย์  รวมถึงการแบ่งปันความรู้ในด้านต่างๆ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาด้วย  กลุ่มทรู เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ และช่วยเสริมสร้างให้สถาบันฯ มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

 

True Lab @ Ladkrabang ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม. แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Private Office - พื้นที่ทำงานของผู้ที่ได้รับทุนวิจัย โดยจะมีบริการสารสนเทศที่ครบวงจรและหลากหลาย อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  Auditorium - ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์การประชุมที่ครบครัน และ Community - มุมสบายๆ พร้อมบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากทรู คอฟฟี่  โดยกลุ่มทรูได้วางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วทั้ง True Lab @ Ladkrabang อำนวยความสะดวกให้สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ฟรี และยังเปิดให้รับชมสาระความรู้และรายการคุณภาพมากมายจากทรูวิชั่นส์อีกด้วย  สำหรับการส่งเสริมด้านวิจัย กลุ่มทรู จะสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นิสิตทุกระดับที่นำเสนอแนวคิดและผลงานวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม


      
Live Chat X