สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี และกลุ่มทรู ร่วมส่งมอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ แก่โรงเรียนวัดแปดแก้ว จ.อ่างทอง  

สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี และกลุ่มทรู ร่วมส่งมอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

แก่โรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) .วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

อ่างทอง 15 ธันวาคม 2559พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (ที่ 4 จากขวา) นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ที่ 4 จากซ้ายและ กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในโครงการทรูปลูกปัญญาให้แก่ โรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2559 ที่ริเริ่มโดยสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มทรู ที่ต้องการร่วมสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 

 

ทั้งนี้ กลุ่มทรู เป็นผู้สนับสนุนหลักโรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 14 โรงเรียนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส อันเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีและภาคเอกชน โดยรับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา พร้อมส่งมอบชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้จากโครงการทรูปลูกปัญญา อันประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ พร้อมช่องรายการคุณภาพซึ่งเป็นสารคดีชั้นนำจากทั่วโลกว่า 80 ช่อง รวมทั้งช่อง DLT สื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และ 8 กลุ่มสาระตั้งแต่ระดับชั้นอ.1 – .6 มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค(ซึ่งบรรจุสื่อการเรียนการสอน)ในทุกห้องเรียนและห้องคอมพิวเตอร์รวมจำนวน 25 เครื่อง มอบอุปกรณ์กีฬา ตลอดจนนำพนักงานทรูอาสามาร่วมทาสีอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนด้วย


      
Live Chat X