ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย เปิดศึกฤดูกาลใหม่ 17th TrueVisions Junior Golf Tour 

ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย

เปิดศึกฤดูกาลใหม่ 17th TrueVisions Junior Golf Tour

รายการ TrueVisions-SINGHA Junior Golf Championships 2016 – 2017
 พร้อมมอบรางวัลนักกอล์ฟเยาวชนยอดเยี่ยม
นักกอล์ฟเยาวชนพัฒนาดีเด่น

และฉลองแชมป์ ฉลองชัย นักกอล์ฟเยาวชนไทย ประจำปี 2559

 

กรุงเทพฯ 22 พฤศจิกายน 2559 - ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน 17th TrueVisions Junior Golf Tour รายการ TrueVisions - SINGHA Junior Golf Championships 2016 - 2017" พร้อมมอบรางวัลนักกอล์ฟเยาวชนยอดเยี่ยม นักกอล์ฟเยาวชนพัฒนาดีเด่น และแสดงความยินดีฉลองแชมป์ ฉลองชัย นักกอล์ฟเยาวชนไทย ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรพงษ์ พันตาวงษ์ ประธานสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย  คุณชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรูวิชั่นส์ และคุณสรวง จันทรอุไร ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬา บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันและแสดงความยินดีพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักกอล์ฟเยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม และนักกอล์ฟเยาวชนที่มีพัฒนาการดีเด่นชายและหญิง ประจำปี 2559 ดังนี้

 

·     รางวัลนักกอล์ฟเยาวชนพัฒนาดีเด่นชาย    ได้แก่  นพรัฐ พานิชผล

·     รางวัลนักกอล์ฟเยาวชนพัฒนาดีเด่นหญิง ได้แก่  พรรณรายณ์ มีสมอรรถ

·     รางวัลนักกอล์ฟเยาวชนยอดเยี่ยมชาย       ได้แก่  วิชญ์ ปิติพัฒน์

·     รางวัลนักกอล์ฟเยาวชนยอดเยี่ยมหญิง     ได้แก่  เจนนี่ แฮม

 

และนอกจากนี้ยังมีพิธีเชิดชูเกียรตินักกอล์ฟเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีก 41 คน จากการคว้ารางวัลกอล์ฟเยาวชนนานาชาติมากว่า 100 รางวัล  โดยการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน 17th TrueVisions Junior Golf Tour รายการ TrueVisions - SINGHA Junior Golf Championships 2016 – 2017 จะทำการแข่งขันจำนวน 5 สนาม เพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับนานาชาติทั่วโลก จำนวน 5 รายการ ทั้งในสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย และประเทศไทย ซึ่งการแข่งขันรายการนี้ นอกจากจะสร้างนักกอล์ฟเยาวชนก้าวสู่ระดับนานาชาติแล้ว ยังสร้างอนาคตที่ดีให้กับนักกอล์ฟเยาวชน โดยการสร้างโอกาสในการรับทุนเพื่อศึกษาต่อในสถาบันอุมดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

ทรูวิชั่นส์ ในฐานะสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย จะเผยแพร่ความสามารถของนักกอล์ฟเยาวชนไทยทางช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ จำนวน 22 ช่อง ทั้งนี้นักกอล์ฟเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยโทรศัพท์ 0-2178-3664, 0-2178-3666 โทรสาร 0-2178-3663 หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ www.tjgf.org ,www.truevisionsewcare.com


      
Live Chat X