กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ประกาศ 10 ทีม ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการ True Young Producer Award 2016 

กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ประกาศ 10 ทีม
เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12
 True Young Producer Award 2016
หัวข้อ "TOGETHER คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน"

 

กรุงเทพฯ 16 พฤศจิกายน 2559 - สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย นางอ่อนอุษา ลำเลียงพล (แถวยืน กลาง) นายกสมาคมฯ ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล (แถวยืนที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม  ร่วมประกาศผล 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 True Young Producer Award 2016 หัวข้อ "TOGETHER คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกันโดยปีนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 512 ทีม จาก 46 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และได้คัดเลือกเหลือ 20 ทีม เพื่อเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา” ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคมที่ผ่านมา และได้มีการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม รับทุนผลิตภาพยนตร์โฆษณา ทีมละ 15,000 บาท ซึ่งผลงานของทั้ง 10 ทีม สุดท้าย จะนำไปออกอากาศทางทรูวิชั่นส์กว่า 25 ช่อง และทางสื่อออนไลน์อีกด้วย

 

รายชื่อ 10 ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้แก่
1.
ทีมHelp! I need somebody help       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.
ทีม ชายสามอาหารแห้ง                       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3.
ทีม นารีสาดแสง                                 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4.
ทีมMT NSRU                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5.
ทีม เคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนกลืน         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6.
ทีมJMT                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.
ทีม แกงกระหรี่รสเด็ดเผ็ดถึงใจ             มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
8.
ทีมSolitude                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9.
ทีมTokemon                                     มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
10.
ทีมTwin Planet                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ทั้งนี้ ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และเดินทางไปดูงานเอเจนซี่ระดับโลก Dentsu lsobar ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา รวมมูลค่ากว่า 360,000 บาท โดยจะประกาศผลในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นอกจากนี้ ยังมีรางวัลทุนการศึกษา 100,000 บาท สำหรับภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดชมสูงที่สุดทาง www.youtube.com/truemoveh


      
Live Chat X