ทรูวิชั่นส์ ส่ง 2 นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ 14th TrueVisions Future Journalist Award ดูงานข่าวระดับโลกที่ BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

ทรูวิชั่นส์ ส่ง 2 นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ
14th TrueVisions Future Journalist Award : FJA 2016
ดูงานข่าวระดับโลกที่ BBC World News
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

กรุงเทพฯ 7 พฤศจิกายน 2559 – .กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  คุณสุวรรณา บุญกล่ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและรายการ สถานีข่าวโทรทัศน์TNN 24  คุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ทรู  และคุณชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรูวิชั่นส์ ร่วมแสดงความยินดีและให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมแก่นางสาวอนรรฆพร ลายวิเศษกุล จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวมินตรา อะแดร์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สองนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ  โครงการ TrueVisions Future Journalist Award ครั้งที่ 14 ประจำปี 2016  ไปดูงานและสัมผัสประสบการณ์การทำงานข่าวระดับโลก ณ สำนักข่าว BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

ทั้งนี้ นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศทั้งสองคนที่ได้รับคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษาจำนวน 245 คน จาก 20 สถาบัน 13 จังหวัดทั่วประเทศ มีกำหนดการเดินทางไปดูงานเพื่อสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง สำนักข่าว BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อเรียนรู้ และเสริมทักษะประสบการณ์ด้านงานข่าว การเขียนสคริปต์ การถ่ายทำ การผลิตและตัดต่อรายการ ตลอดจนเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่ห้องข่าวบีบีซีเวิลด์ นิวส์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์  พร้อมที่พัก บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ลอนดอน และเบี้ยเลี้ยงตลอดระยะเวลาการดูงาน


      
Live Chat X