กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมและมอบเกียรติบัตร “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 14 

กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

จัดโครงการอบรมและมอบเกียรติบัตร “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 14

 

กรุงเทพฯ 20 ตุลาคม 2559 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 14 ประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้มีนิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 64 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 37 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม โดยได้ฝึกปฏิบัติการทำข่าววิทยุ-โทรทัศน์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากพี่ๆ นักข่าวมืออาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ ณ  โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

ข้อมูลโครงการ นักข่าวสายฟ้าน้อย”  

 

นักข่าวสายฟ้าน้อยเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกฝนและอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำข่าววิทยุ โทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจัดส่งผลงานข่าววิทยุ ข่าวโทรทัศน์ และคลิปข่าว เข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานในการประกวด รางวัลสายฟ้าน้อยที่จัดขึ้นในช่วงต้นปี


      
Live Chat X