กลุ่มทรู รับโล่เกียรติคุณจากกระทรวง พม. ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง 

กลุ่มทรู รับโล่เกียรติคุณจากกระทรวง พม.
ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง
พร้อมมอบสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทรูปลูกปัญญาแก่สถานรองรับ 30 แห่งทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ 28 กันยายน 2559 – กระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ มอบโล่เกียรติคุณแก่กลุ่มทรู โดยมี ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ขวา) ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร   เป็นตัวแทนรับมอบ ในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

ซึ่งในโอกาสนี้ กลุ่มทรู ยังได้มอบชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมเครื่องรับโทรทัศน์ และช่องรายการสาระความรู้ รวมถึงสารคดีระดับโลกจากทรูวิชั่นส์กว่า 80 ช่อง จำนวน 30 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มแรงบันดาลใจ และเปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆ และเยาวชนในสถานรองรับทั้ง 30 แห่ง จำนวนกว่า 6,000 คน ทั่วประเทศ และสามารถนำความรู้ และแนวคิดต่างๆ ที่ได้รับมาพัฒนาทักษะ ความรู้ ของตนเองได้มากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ในการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรม มาร่วมส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม  นอกจากนี้ กลุ่มทรูยังร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่สนับสนุนโครงการ “เพชรน้ำหนึ่ง” จัดแสดงบูธและกิจกรรมเล่นเกม พร้อมมอบของรางวัลให้กับตัวแทนเยาวชน ที่มาร่วมงานเปิดตัวโครงการดังกล่าว กว่า 400 คน ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อีกด้วย


      
Live Chat X