สมาคมโทรคมนาคมฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสครบรอบ 26 ปี 

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสครบรอบ 26 ปี สมาคมฯ

กรุงเทพฯ 22 กันยายน 2559 – สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสครบรอบ 26 ปี โดยมี ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ และนายวิชัย เบญจรงคกุล นายกกิตติมศักดิ์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ กรรมการบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ณ ที่ทำการสมาคมฯ ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถ.รัชดาภิเษก

***********************************

เกี่ยวกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2533  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2546  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากิจการโทรคมนาคมของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ  สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพโทรคมนาคมและกิจการโทรคมนาคมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมการผลิต การให้บริการ  และการพัฒนาบุคลากรของประเทศ  อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น สมาคมฯ ตั้งใจดำเนินกิจการภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์อย่างแน่วแน่ในการพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง


      
Live Chat X