กลุ่มทรู พบปะแนะนำการประกวดภาพยนตร์ โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 True Young Producer Award 2016 

กลุ่มทรู พบปะแนะนำการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 True Young Producer Award 2016 ในหัวข้อ “Together คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน”

กรุงเทพฯ 8 กันยายน 2559 - กลุ่มทรู โดย นายชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ทรูวิชั่นส์ เดินสายแนะนำการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 True Young Producer Award 2016 

ในหัวข้อ “Together คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน” ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ในภาพ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เป็นต้น โดยโครงการนี้เปิดโอกาสให้ 

นิสิต – นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกชั้นปี ได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ด้วยการร่วมเสนอและถ่ายทอดแนวคิด มุมมองใหม่ๆ โดยการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม เพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์และในสื่อสังคมออนไลน์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ในหัวข้อ 

“Together คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน” ผลงานชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาชื่นชมธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และดูงานเอเจนซี่ชั้นนำของโลก Dentsu Isobar ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา รวมมูลค่ากว่า 360,000 บาท และผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะถูกนำไปเผยแพร่ทาง Youtube.com/TrueMoveH ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดผู้เข้าชม คอมเมนท์ และแชร์สูงสุด จะได้รับทุนการศึกษาเป็นรางวัลพิเศษอีก 100,000 บาท จากทรูมูฟ เอช

เปิดรับผลงานแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559 ผู้สนใจสามารถส่ง Story Board ความยาวไม่เกิน 60 วินาที มาที่แผนกกิจกรรมองค์กร ทรูวิชั่นส์ เลขที่118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 15 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ดาวน์โหลดใบสมัคร และครีเอทีฟบรีฟได้ที่ www.truevisionswecare.com www.trueplookpanya.com และ www.facebook.com/trueyoungproducer.YPA สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-6159773

********************************


      
Live Chat X