กลุ่มทรู ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดนิทรรศการภาพถ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ประจำปี 2559 

กลุ่มทรู ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดนิทรรศการภาพถ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ประจำปี 2559

กรุงเทพฯ 6 กันยายน 2559 – กลุ่มทรู โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล (กลาง) รองผู้อำนวยการ สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายชัยวัฒน์ เอมวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารอาคารฟอร์จูนทาวน์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช โดย นายเจริญ อัตโสภณวัฒนา (ขวา) เจ้าหน้าที่กรมฯ ร่วมเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ที่จัดแสดงภาพถ่ายที่ชนะการประกวด โครงการฯ ประจำปี 2558 ทุกประเภท รวมทั้งกิจกรรมเสวนา เรื่อง “การถ่ายภาพสัตว์ป่า กับการอนุรักษ์” โดย ม.ร.ว.พรระพี อาภากร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ชนะการประกวดถ้วยพระราชทาน ประเภทสัตว์ป่า ประจำปี 2556 และรางวัลที่ 1 ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และนายนัท สุมนเตมีย์ (ซ้าย) ช่างภาพใต้น้ำมืออาชีพระดับโลก

ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ อันจะนำไปสู่ความรัก หวงแหน และเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานฯได้ตั้งแต่วันที่ 2-11 กันยายน 2559 ณ ลานนิทรรศการ Event Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์


      
Live Chat X