กลุ่มทรู รับมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณ องค์กรที่ให้การสนับสนุน “เวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559 

กลุ่มทรู รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ให้การสนับสนุน “เวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559” จากกระทรวง พม. 

 

กรุงเทพฯ 19 สิงหาคม 2559 – กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายไมตรี อินทุสุต (ขวา) ปลัดกระทรวงฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการจัด “เวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559” และเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธนิทรรศการ โดยมี นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (ซ้าย) ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ในโอกาสนี้ กลุ่มทรู ได้ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย ออกบูธ นำเสนอนวัตกรรมสำหรับผู้พิการผ่านแอพพลิเคชั่นการศึกษา ได้แก่ ชุดออทิสติก แอพพลิเคชั่น ที่กลุ่มทรู ได้สร้างสรรค์ขึ้นร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กพิเศษโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย

 

****************************************************


      
Live Chat X