โครงการ Let Them See Love ปีที่ 10 ชูแนวคิด “พินัยกรรมอวัยวะ” บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ Let Them See Love ปีที่ 10
ชูแนวคิด “พินัยกรรมอวัยวะ” บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ
เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ผู้บริจาค  นับเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ช่วยต่อความสุขให้อีกหลายชีวิต

 

กรุงเทพฯ 25 เมษายน 2559 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ผนึกศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สานต่อกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยจัดโครงการ Let Them See Love 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ภายใต้แนวคิด “พินัยกรรมอวัยวะ” บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้บริจาคเห็นความสำคัญของการแจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ญาติทราบ เพื่อให้ญาติสานต่อเจตนารมณ์ของผู้บริจาคให้บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “พินัยกรรมอวัยวะ” ถ่ายทอดเรื่องราวการขอรับบริจาคอวัยวะจากญาติของผู้กำลังเสียชีวิต สร้างกุศลให้ผู้ที่จากไปด้วยการมอบชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ที่รอคอยความหวัง รวมถึงจัดนิทรรศการสื่อผสมนำเสนอคลิป “วิดีโอบอกญาติ” จากบุคคลต่างสาขาอาชีพ  และหลากหลายมุมมองต่อการบริจาคอวัยวะของคนในสังคม ณ คริสตัล คอร์ท ชั้น M สยามพารากอน ตั้งแต่วันนี้ – 2 พ.ค. 2559

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
กล่าวว่า “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ให้การสนับสนุนการบริจาคอวัยวะผ่านโครงการ “Let Them See Love”  ในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะอยู่จำนวนมากถึง 5,018 ราย แต่ในปี 2558 ที่ผ่านมา เราได้รับการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายเพียง 206 ราย เท่านั้น และนำอวัยวะต่างๆไปปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 463 ราย และลิ้นหัวใจอีก 53 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ โดยต้องมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง เมื่อบริจาคอวัยวะแล้วควรพกบัตรผู้บริจาคติดตัวและแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเรื่องบริจาคอวัยวะไว้ให้ทราบด้วย

ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
กล่าวว่า“ศูนย์ดวงตา สภากาชาดเชื่อมั่นว่า โครงการ Let Them See Love 2016 นี้ จะมีส่วนช่วยสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน และเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญ ในการรณรงค์ให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตามากยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้จำนวนผู้บริจาคยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้รอรับการบริจาค ที่รอการเปลี่ยนกระจกตาอยู่จำนวนมากถึง 7,964 ราย แต่ปี 2558 ที่ผ่านมาศูนย์ดวงตาได้รับการบริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตเพียง 784 ราย เท่านั้น และมีผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาสำเร็จ 719 ราย”

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
กล่าวว่า “กลุ่มทรู ได้ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทยจัดโครงการ Let Them See Love อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยในปี 2016 นี้  เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด “พินัยกรรมอวัยวะ” บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ เนื่องจากผลจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา แม้ว่าการรับรู้ในเรื่องการบริจาคอวัยวะและดวงตา มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังประสบปัญหาเรื่องญาติของผู้บริจาคไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตได้เคยแจ้งความจำนงระหว่างที่มีชีวิตอยู่  หรือญาติสามารถกระทำการบริจาคอวัยวะของผู้เสียชีวิตได้ กลุ่มทรู จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการให้ที่ยิ่งใหญ่ อันเป็นการสร้างกุศลให้ผู้ที่จากไป โดยการรณรงค์ในครั้งนี้จะมีทั้งภาพยนตร์โฆษณา “พินัยกรรมอวัยวะ” และการจัดนิทรรศการสื่อผสมนำเสนอมุมมองหลากหลายต่อการบริจาคอวัยวะของคนในแต่ละอาชีพ รวมไปถึงผู้มีชื่อเสียงต่างๆ ที่ร่วมจัดทำคลิปวิดีโอบอกญาติแจ้งความจำนงของตน  เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของการแจ้งการบริจาคต่อญาติ และสร้างความประทับใจและทัศนคติที่ดีงามต่อการบริจาคอวัยวะและดวงตาว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ โดยจะจัดแสดงที่ลาน คริสตัล คอร์ท ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันนี้ - 2 พ.ค. 2559”

นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ Let Them See Love และพร้อมร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคอวัยวะและการบริจาคดวงตามากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ผู้บริจาคทำ “พินัยกรรมอวัยวะ”  ด้วยการบอกให้ญาติรับรู้และเข้าใจถึงความตั้งใจของผู้บริจาค นับเป็นการให้และการทำบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิต เพราะเป็นการการมอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์  และยังเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทุกกลุ่มธุรกิจ มีความเสียสละ มีจิตเมตตา รู้จักการ “ให้” โดยมิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทน   อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ดำเนินกิจกรรมการบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยังให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ และประชาชน ภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์ คือ ประเทศต้องได้รับประโยชน์ ประชาชนต้องได้ประโยชน์ และสุดท้ายจึงประโยชน์ต่อองค์กร”

สำหรับผู้ที่สนใจแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา เพียงกรอกข้อมูลในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา ให้ครบถ้วนชัดเจน แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาที่มาออกหน่วยรับบริจาค หรือส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องชำระค่าไปรษณียากร เมื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาได้รับข้อมูลการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะของท่านแล้ว จะจัดทำบัตรผู้บริจาคและส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้  ทั้งนี้ ผู้บริจาคอวัยวะควรแจ้งความจำนงให้ญาติได้รับทราบทันที  นอกจากนี้ คุณสามารถร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ  ด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอง่ายๆ ด้วยตัวเอง จากโทรศัพท์มือถือ เพื่อบอกความตั้งใจในการบริจาคของคุณถึงญาติ จากนั้น อัพโหลดคลิปวิดีโอไปที่เว็บไซต์ www.บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ.com หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม โดยใส่ #บริจาคอวัยวะด้วยการบอกญาติ และ #พินัยกรรมอวัยวะ

สอบถามข้อมูลการบริจาคอวัยวะเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลการบริจาคดวงตาเพิ่มเติมได้ที่ 
  • ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โทร. 02-256-4039-40
  •  www.eyebankthai.com

ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะ/ดวงตา

  • บริจาคผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช
    โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท* หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท* แล้วส่งไปที่หมายเลข 91255 ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ก.ค. 2559 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • บริจาคให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 045-2-88000-6 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
  • บริจาคให้ศูนย์ดวงตาฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 045-231390-2 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย

 


      
Live Chat X