กลุ่มทรู รับ 3 รางวัล ผู้ให้บริการแห่งปี 2559 ของประเทศไทย ในงานประกาศรางวัล 2016 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards 

กลุ่มทรู รับ 3 รางวัล ผู้ให้บริการแห่งปี 2559 ของประเทศไทย
ในงานประกาศรางวัล 2016 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards

 

กรุงเทพฯ 25 มีนาคม 2559 – กลุ่มทรู ย้ำภาพผู้นำบริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร รับ 3 รางวัล ผู้ให้บริการแห่งปี 2559 ของประเทศไทย “2016 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards” โดย นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซ้าย) รับรางวัล ผู้ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งปี 2559 (Thailand Telecom Service Provider of the Year) และ ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ธุรกิจโมบายล์ (กลาง) รับรางวัล ผู้ให้บริการการสื่อสารแบบไร้สายแห่งปี 2559 (Thailand Mobile Service Provider of the Year) และรางวัล ผู้ให้บริการดาต้าบนเครื่อข่ายแบบไร้สายแห่งปี 2559 (Thailand Mobile Data Service Provider of the Year) ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การมอบรางวัลองค์กรในประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ (Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards) จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้า และการพัฒนาสินค้าอย่างมีกลยุทธ์ จากผลการวิจัยเชิงลึกและกระบวนการวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยนักวิเคราะห์ผู้มีความชำนาญของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

 


      
Live Chat X