นิสิต นักศึกษา 20 สถาบันอุดมศึกษาทั่วไทย ร่วมสอบคัดเลือกเพื่อค้นหา 30 นักข่าวแห่งอนาคต 

นิสิต นักศึกษา 20 สถาบันอุดมศึกษาทั่วไทย
ร่วมสอบคัดเลือกเพื่อค้นหา 30 นักข่าวแห่งอนาคต
โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคต ทรูวิชั่นส์” ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๙
(14th TrueVisions Future Journalist Award : FJA 2016)

 


ทรูวิชั่นส์ จัดสอบข้อเขียนรอบแรกเพื่อค้นหา 30 นักข่าวแห่งอนาคต  โครงการ “14th TrueVisions Future Journalist Award : FJA 2016” นักข่าวแห่งอนาคต รุ่นที่ 14  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บรรยงค์  สุวรรณผ่อง (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ผศ.ดร.วรัชญ์  ครุจิต (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และอาจารย์วิโรจน์  ศรีหิรัญ (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) ร่วมพิธีเปิดการจัดสอบรอบแรก ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โดยในปีนี้ได้จัดสนามสอบทั้งหมด 8 แห่งทุกภาคทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต นักศึกษาในแต่ละภูมิภาค  มีนิสิต นักศึกษาร่วมสอบจำนวน 245 คน จาก 20 สถาบัน 13 จังหวัดทั่วประเทศ

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4  สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ที่สนใจในด้านงานข่าว ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้กับผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพด้านข่าวระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก  โดยนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) 2 คน  จะบินไปฝึกปฏิบัติงานข่าวที่ BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ส่วนนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA) 5 คน จะได้ฝึกงานกับสถานีข่าว TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน 

ผลสอบรอบแรกจะประกาศในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 ทาง www.truevisionswecare.com และ www.facebook.com/futurejournalistaward.fja สำหรับนิสิต นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 30 คน จะได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 'กระบวนข่าว' ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2559 นี้  ณ ห้องสราสินี โรงแรมกานต์มณี พาเลช ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้กับผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพด้านงานข่าวระดับประเทศและระดับโลกเป็นเวลา 3 วัน โดยโครงการฯ จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด


 


      
Live Chat X