ซีอีโอ ทรู รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ซีอีโอ ทรู รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

กรุงเทพฯ 15 มีนาคม 2559 – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะนักธุรกิจที่พัฒนาและส่งเสริมสื่อสารมวลชนในประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งด้านโทรทัศน์ในนามทรูวิชั่นส์ โดยให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงที่เป็นประโยชน์มานำเสนอต่อประชาชน การจัดตั้งโครงการทรูปลูกปัญญาและช่องทรูปลูกปัญญา ให้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุนการอบรมนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เข้าแข่งขันในโครงการ Future Journalist Award พร้อมส่งผู้ชนะเลิศไปฝึกงานที่ BBC กรุงลอนดอนและสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN เป็นประจำทุกปี

 


      
Live Chat X