กลุ่มทรู ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ แก่บุคคลออทิสติกในพื้นที่กรุงเทพฯ 

กลุ่มทรู ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
แก่บุคคลออทิสติกในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

กรุงเทพฯ 19 ตุลาคม 2558 – กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่3จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย โดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ (ที่2จากขวา) ประธานมูลนิธิฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคคลออทิสติก ให้แก่ ครู และผู้ปกครอง จำนวน 100 คนจากศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งต่อเนื่องมาจากการจัดอบรมผู้ปกครอง ครู อาสาสมัครและตัวแทนจากศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกทั่วประเทศกว่า 50 แห่ง สานต่อโครงการทำดีให้พ่อดู ปีที่ 9 ตอน “ปั่นเพื่อให้” ซึ่งกลุ่มทรู ได้มอบทรูสมาร์ท แท็บเล็ต จำนวน 2,000 เครื่อง พร้อมติดตั้งแอพพลิเคชั่น ออทิสติก หนึ่งในผลงานนวัตกรรมของกลุ่มทรู ให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกทั่วประเทศ  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” ที่เชื่อมั่นว่าพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในสังคมได้ 

 


      
Live Chat X