กลุ่มทรู สนับสนุน สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเวทีอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 18 

กลุ่มทรู สนับสนุน สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เปิดเวทีอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 18

 

กรุงเทพฯ 29 ตุลาคม 2558 – ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมฯ และกลุ่มทรู โดยนางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม  รองผู้อำนวยการ สายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด ร่วมเปิดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 18 ประจำปี 2558 3 วัน 4 คืน เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 70 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 30 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำข่าวหนังสือพิมพ์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากพี่ๆ นักข่าวมืออาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มทรูได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ นิสิต นักศึกษา ยังได้รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “Smart Digital Life” โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่มาให้ความรู้ถึงการนำเทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมแห่งอนาคต มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาขาวิชาชีพสื่อมวลชน จากนั้น ได้เดินทางเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

ข้อมูลโครงการ “นักข่าวพิราบน้อย”

“นักข่าวพิราบน้อย”
เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เพื่อสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกฝนและอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำหนังสือพิมพ์ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ  โดยปีนี้ ผู้สนใจ จะต้องส่งเรียงความเข้าประกวด หัวข้อเรื่อง "ทวงคืนคนข่าวมืออาชีพ" เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีให้นิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสจัดส่งผลงานหนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานในการประกวด “รางวัลพิราบน้อย” ที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปีอีกด้วย
 

 


      
Live Chat X