ทีม The Cutie Group คว้ารางวัล “Best English School” 

ทีม The Cutie Group คว้ารางวัล “Best English School

ในโครงการ English We Can Camp จัดโดย ทรู และ บริติช เคานซิล


กรุงเทพฯ 4 พฤศจิกายน 2558 – กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย โดย มร.โทมัส ลอยด์(ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ ส่วนงานภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา มอบรางวัล “Best English School” ให้แก่ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษและนักเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดคลิปวิดีโอการสื่อสารภาษาอังกฤษหัวข้อ “Let’s Welcome AEC” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 120 คน จาก 30 โรงเรียนใน 23 จังหวัด ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลได้แก่ ทีม The Cutie Group จาก โรงเรียนบ้านคลองพร้าว จังหวัดตราด และ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ ได้รับทุนการศึกษาและแท็บเล็ต พร้อมแอพพลิเคชั่นประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English We Can Camp เป็นหนึ่งในกิจกรรมปลูกความรู้ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ที่ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการกระตุ้นให้ครูและนักเรียนทั่วประเทศสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยโครงการ English We Can Camp ได้ออกแบบฐานกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนภาษาอังกฤษผ่าน เกม เพลง และงานศิลปะ ส่วนครูผู้สอนจะเน้นการสอนเทคนิคใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้การเรียนภาษาอังกฤษสนุกสนานและจดจำง่าย


 

 


 


      
Live Chat X