กสทช.เชิญนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ บรรยายหัวข้อ “กิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” 

กสทช. เชิญ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ บรรยาย
หัวข้อ “กิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

 

กรุงเทพฯ 1 ตุลาคม 2558 – คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสำนักงาน กสทช. โดยมี พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวเปิดงาน และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สำนักงาน กสทช. กับการพัฒนาประเทศ” พร้อมด้วยนายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายหัวข้อ “กิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” แก่ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการส่วน (บ3) สำนักงาน กสทช. ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

 


      
Live Chat X