กลุ่มทรูร่วมสนับสนุนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
มอบรางวัลโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ ประจำปี 2558


กรุงเทพฯ 2 ตุลาคม 2558 – ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นางสาวภาวนา สุคันธวณิช อธิบดีผู้พิพากษาศาลฯ (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา,ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมด้วย กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (ที่ 4 จากซ้าย) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) คณะนิติศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีมอบรางวัล โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลจำลองเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์รวม 46 ทีมจาก 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวด

สำหรับทีมชนะเลิศภาษาไทย
ได้แก่ ทีม C&D โดย นายพศินทัศน์ สินโสภณเกษม และ นางสาวนุสรา แก้วกัลยา จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ทีมชนะเลิศภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทีม S & T Law โดย นายธรรม์ บูรพวัฒน์ และนางสาวสุขใจ ปานผาสุข จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา พร้อมได้เดินทางไปทัศนศึกษา ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์  รวมถึงได้ฝึกงานกับบริษัทกฎหมายชั้นนำทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังมีรางวัลพิเศษ ให้แก่ ทีมขวัญใจมหาชน ซึ่งเป็นทีมที่มีผลโหวตสูงสุดจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดผ่านทางเฟสบุ๊ค ได้รับ ไอโฟน 6 จำนวน 1 เครื่องและเงินสดจำนวน 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Attact on IPIT จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปี 2558 เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา สาขานิติศาสตร์ จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ได้นำความรู้กฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน เตรียมพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปีนี้เพิ่มความพิเศษยิ่งขึ้น ด้วยการจัดให้มีการแข่งขันภาษาไทยเพิ่มเติมจากการแข่งขันทีมภาษาอังกฤษ อันเป็นการขยายโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในภูมิภาคสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 46 ทีม แบ่งเป็นประเภทการแข่งขันภาษาอังกฤษ จำนวน 23 ทีม และการแข่งขันภาษาไทย จำนวน 23 ทีม จาก 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม บมจ.การบินไทย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 

 


      
Live Chat X