ทรูคอร์ปอเรชั่นร่วมกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2558 

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2558
นำเสนอนวัตกรรมบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บกพร่องทางการได้ยิน

 

กรุงเทพฯ 2 ตุลาคม 2558  – สมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร โดย นายวิทยุต บุนนาค (ซ้ายสุด) นายกสมาคมฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2558  ภายใต้หัวข้อ “สิทธิที่จะเรียนภาษามือของเด็ก” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนผู้พิการทางการได้ยิน ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ อันก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมต่อไป ณ สวนสยามทะเล กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โดยนายอนุชา รัตนสินธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมฯ ร่วมงาน ซึ่งในโอกาสนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยดร.อธิป อัศวานันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยการออกบูธนำเสนอบริการต่างๆ เพื่อคนหูหนวก ได้แก่ Deaf Call Center ศูนย์บริการลูกค้าสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินโดยเฉพาะ ด้วยระบบสนทนาผ่านวิดีโอ รวมถึง Deaf  Sim ซิมแบบเติมเงิน พร้อมแพ็คเก็จการใช้ดาต้า ในราคาพิเศษ เพื่อให้คนหูหนวก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารกับคนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ สะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” ด้วยเชื่อมั่นว่าพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ จะสามารถมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่คนในสังคม

 


      
Live Chat X