เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมส่งเสริมชีวิตผู้พิการทางสายตา 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมส่งเสริมชีวิตผู้พิการทางสายตา
ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ
จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)”

 

กรุงเทพฯ 21 กันยายน 2558 – พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 2 จากซ้าย) นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ซ้ายสุด) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ขวาสุด) ร่วมทำพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ “จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)” เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มศิลปินตาบอด เกิดการสร้างผลงาน และความภาคภูมิใจในตัวเอง ตลอดจนเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตคติที่ดีต่อศิลปินตาบอดของคนในสังคมต่อไป
 


ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบของที่ระลึกแก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะภาคธุรกิจเอกชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ ในด้านการอบรมอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถงานร้องและงานดนตรี  และนำศักยภาพสื่อของกลุ่มทรู เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความสามารถของผู้พิการทางสายตาสู่สังคม  ซึ่งจะสร้างรอยยิ้มแห่งเสียงเพลงและความประทับใจแก่ผู้ชม  และที่สำคัญยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคมได้อย่างน่าภูมิใจ

 


      
Live Chat X