สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับกลุ่มทรู 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับกลุ่มทรู
เตรียมพร้อมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" ครั้งที่ 18

 

กรุงเทพฯ 16 กันยายน 2558 - สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยนายวันชัย วงศ์มีชัย(ที่ 5 จากขวา) นายกสมาคมฯ และกลุ่มทรู โดยดร.กันทิมา กุญชร ณอยุธยา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร ร่วมประชุมปรึกษาเรื่องการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย"  ที่กลุ่มทรู และสมาคมนักข่าวฯ ร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยในปีนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม โดยจะมีอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน 100 คน

ทั้งนี้ "นักข่าวพิราบน้อย" เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วม โดยปีนี้ ผู้สนใจ จะต้องส่งเรียงความเข้าประกวด หัวข้อเรื่อง "ทวงคืนคนข่าวมืออาชีพ" เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 ตุลาคม 2558 ทาง tjareport@gmail.com
 

 


      
Live Chat X