สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ถวายรายงานการจัดทำป้าย QR Code 

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น
ถวายรายงานการจัดทำป้าย QR Code จากนวัตกรรมแอพพลิเคชั่น We Grow
ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๙

 

กรุงเทพฯ 3 กันยายน 2558 – เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๙ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ดร.วีระชัย ณ นคร กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู   คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยเด็กชายนิติภาส วิริยคุณาภรณ์ นักเรียนจากโรงเรียนราชวินิต (ฝ่ายประถม) ผู้เข้าร่วมโครงการ “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานเกี่ยวกับการใช้งานป้าย QR Code ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดทำขึ้น เพื่อติดกับต้นเสลาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปลูกในวันงาน รวมถึงต้นไม้พันธุ์อื่นๆ ภายในสวน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ให้เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงข้อมูลต้นไม้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ทั้งนี้ ป้าย QR Code เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งของนวัตกรรมแอพพลิเคชั่น We Grow ที่ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ริเริ่มพัฒนาขึ้นร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่างๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะปลูกฝังและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศมากขึ้น โดยครั้งนี้ กลุ่มทรู ได้นำมาสาธิตให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๙ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อให้รู้จักการนำเทคโนโลยีมาช่วยศึกษาต้นไม้ อันเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนสนุกกับการปลูกต้นไม้ และอนุรักษ์ป่าไม้ โดยแอพพลิเคชั่น We Grow ถือเป็นคลังข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับต้นไม้ มีคุณสมบัติเด่นเรื่องการใช้งานง่ายและมีฟังก์ชั่นครบครัน ซึ่งผู้ใช้สามารถอัพโหลดภาพต้นไม้ที่ปลูก แชร์ข้อมูลต้นไม้ที่ปลูก พร้อมติดตามผลการเจริญเติบโต รวมทั้งสามารถตรวจสอบปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอน ผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าวบนสมาร์ท ดีไวซ์ ได้ด้วย

 


      
Live Chat X