ทรูปลูกปัญญา มีเดีย อวดโฉม Smart Exams เปลี่ยนชีวิตการเรียนให้ง่ายขึ้น 

ทรูปลูกปัญญา มีเดีย อวดโฉม Smart Exams
เปลี่ยนชีวิตการเรียนให้ง่ายขึ้น
เช็คความพร้อมข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ ก่อนสอบจริง

 

กรุงเทพฯ 9 กันยายน 2558 – ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ “Smart Exams by TruePlookpanya” ข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ เช็คความพร้อม ก่อนสอบจริง เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการออกข้อสอบมาตรฐาน ซึ่งข้อสอบแต่ละชุดอ้างอิงตามมาตรฐานตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปที่ www.trueplookpanya.com/smartexams

Smart Exams by TruePlookpanya
เป็นข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ ที่ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ ป.1 – ม.6 ทุก 8 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ สามารถใช้วัดความรู้ของนักเรียนได้ทุกระดับชั้น ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา และ มีระบบการจับเวลาในการทำข้อสอบ เสมือนการทำข้อสอบจริง ทั้งนี้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จ สามารถทราบผลได้ทันที เพียงแค่สมัครสมาชิกเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และถ้าทำข้อสอบครบทุก 8 กลุ่มสาระวิชา ทางทรูปลูกปัญญาจะออกใบประเมินผลการสอบ (transcript) ให้ โดยผลประเมินการสอบนั้นทำให้นักเรียนทราบถึงความพร้อมของตนเอง และครูก็สามารถนำผลประเมินนั้นไว้พัฒนาการศึกษาของนักเรียนได้ตรงจุดอีกด้วย

 


      
Live Chat X