เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น มอบเงิน 15,000,000 บาท สนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบเงิน 15,000,000 บาท
สนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย
เติมเต็มพันธกิจการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

กรุงเทพฯ 20 สิงหาคม 2558 - มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย โดย นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ รับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานจำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) จาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อใช้ในพันธกิจมอบการผ่าตัดรักษาแก่เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ที่มีความผิดปกติพิการบนใบหน้าแต่กำเนิด อาทิ ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติมและฝึกอบรมแก่อาสาสมัครทางการแพทย์ เพื่อให้พันธกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั่วประเทศ
 


จากภาพ: (ซ้ายไปขวา)
1.    นางสุธนา  หงษ์ทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
2.    ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
3.    นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
4.    นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย
5.    Mr.Kevin J. Beauvais ประธานกรรมการ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย
6.    Mr.Jim Yarbrough รองประธานกรรมการ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย
7.    Mrs.Therese Beauvais กรรมการ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย
8.    Ms.Christina Krause ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย
 

 


      
Live Chat X