สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558


  

กรุงเทพฯ 19 สิงหาคม 2558 – สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
 

 


      
Live Chat X