ทรู ชวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ส่งแผนธุรกิจด้านนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดในโครงการ “Popcorn by True Lab” 

ทรู ชวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ส่งแผนธุรกิจด้านนวัตกรรม
เข้าร่วมประกวดในโครงการ “Popcorn by True Lab

ใครมี “ไอเดียป๊อป” รับ “โอกาสปุ๊บ” ทั้งเงินทุน และการต่อยอดผลงานให้เกิดขึ้นจริง
สมัครผ่าน www.truelab.info/popcorn หมดเขต 20 ก.ย.นี้

 

กรุงเทพฯ 19 สิงหาคม 2558 – กลุ่มทรู โดยทรู แล็บ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งแผนธุรกิจด้านนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในโครงการ “Popcorn by True Lab” เวทีแห่งโอกาสที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้ต่อยอดความคิด พัฒนาให้เกิดเป็นผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนสามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ไอเดียป๊อป โอกาสปุ๊ป” โดย 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทั้งเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นทีมละ 10,000 บาท และการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นทีมที่ชนะเลิศ 2 ทีม ยังจะได้รับเงินทุนเพิ่มเติมอีกทีมละ 50,000 บาท พร้อมโอกาสต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยการสนับสนุนจากกลุ่มทรู ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถส่งแผนธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วมแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ www.truelab.info/popcorn หรือทางอีเมลได้ที่ truelab.inno@gmail.com ส่งเลย! ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 กันยายนนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทรู แล็บ โทร.02-699-6698, 02-699-6634

เกี่ยวกับ ทรู แล็บ
ทรู แล็บ เป็นโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรู อินโนเวชั่น และสถาบันการศึกษาชั้นนำ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1.ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและทุนวิจัยแก่นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงโอกาสต่อยอดทางธุรกิจร่วมกับทรู และ 2. การสร้างศูนย์ทรู แล็บ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ในบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Private Office - พื้นที่ทำงานของผู้ที่ได้รับทุนวิจัย โดยจะมีบริการสารสนเทศที่ครบวงจรและหลากหลาย อาทิ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ Auditorium - ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์การประชุมที่ครบครัน และ Community - มุมสบายๆ พร้อมบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากทรู คอฟฟี่ ซึ่งปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการทรู แล็บ ทั้งสิ้น 9 แห่ง โดยในอนาคต กลุ่มทรู วางแผนที่จะขยายโครงการทรู แล็บ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศอีกด้วย
 

 


      
Live Chat X